ໂລກສະເທືອນ!ອາເມຣິກາສ້າງຕັ້ງກອງທັບອະວະກາດ

385
Defense Secretary Mark T. Esper attends the National Defense Authorization Act signing by President Donald J. Trump at Joint Base Andrews, Md., Dec. 20, 2019. (DoD photos by Army Staff Sgt. Nicole Mejia)

ທ່ານ ໂດນັນ ທຣໍາ ປະທານາທິບໍດີອາເມຣິກາລົງນາມສ້າງຕັ້ງກອງທັບອະວະກາດຢ່າງເປັນທາງການ.

ການສ້າງຕັ້ງກອງທັບດັ່ງກ່າວໃຊ້ງົບປະມານທັງໝົດ738.000ລ້ານໂດລາເຊິ່ງເປັນກອງທັບໃໝ່ໂດຍການລົງນາມຜ່ານກົດໝາຍປ້ອງກັນປະເທດອາເມຣິກາ.

ປະທານາທິບໍດີອາເມຣິກາກ່າວວ່າ:ນີ້ຄືໄລຍະເວລາທີ່ສໍາຄັນ,ຈະມີແມ່ນຫຍັງຫຼາຍຢ່າງເກີດຂຶ້ນໃນອະວະກາດ ແລະ ນີ້ຄືຂອບເຂດການສູ້ຮົບແຫ່ງໃໝ່ຂອງໂລກ,ຄວາມເໜືອຊັ້ນດ້ານເທັກໂນໂລຢີອະວະາກາດຂອງອາເມຣິກາຄືສິ່ງທີ່ສໍາຄັນຫຼາຍເຊິ່ງອາເມຣິກາຄືຜູ້ນໍາໂລກໃນດ້ານນີ້ ແລະ ໃນອະນາຄົດອາເມຣິກາຕ້ອງເປັນຜູ້ນໍາທີ່ກ້າວໜ້າທຸກປະເທດ.

ໂດຍກົດໝາຍສະບັບນີ້ລະບຸໜ່ວຍບັນຊາການອະວະກາດທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ກອງທັບອາກາດນັ້ນກໍາລັງຖືກປ່ຽນໃຫ້ເປັນກອງທັບອະວະກາດໂດຍມີຜົນທັນທີເຊິ່ງມີຖານະເປັນກອງທັບທີ6ຂອງອາເມຣິກາທຽບເທົ່າກັບກອງທັບອື່ນໆ.

ປັດຈຸບັນທະຫານ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ເປັນພົນລະເຮືອນລວມ16.000ຄົນທີ່ກໍາລັງປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢູ່ໃນໜ່ວຍບັນຊາການອະວະກາດຈະຖືກຍ້າຍໄປປະຈໍາການ ແລະ ເຮັດວຽກໃຫ້ກັບກອງທັບອະວະກາດອາເມຣິກາແທນໂດຍທະຫານ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່16.000ຄົນນີ້ຈະຍັງບໍ່ໄດ້ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງກອງທັບອາກາດອາເມຣິກາໂດຍກົງ,ແຕ່ຍັງສັງກັດຢູ່ພາຍໃຕ້ກອງທັບອາກາດອາເມຣິກາໄປກ່ອນ.