ອາກາດປັ່ນປ່ວນເມືອງຫຼວງຣັດເຊຍເຂົ້າລະດູໜາວແຕ່ຍັງອຸ່ນ

340

ນະຄອນຫຼວງ ມົດກູຂອງຣັດເຊຍຕ້ອງປະເຊີນກັບອາກາດໃນເດືອນ ທັນວາທີ່ອຸ່ນທີ່ສຸດໃນຮອບກວ່າ1ທົດສະວັດ ແລະ ເດືອນນີ້ເກີດຄວາມຜິດປົກກະຕິຍັງບໍ່ມີຫິມະຕົກ,ກິດຈະກໍາຕ່າງໆໃນລະດູໜາວຈຶ່ງຖືກຍົກເລີກ ແລະ ພືດພັນທັນຍາຫານເກີດສັບສົນເລີ່ມເບັ່ງບານແລ້ວ.

ສະຖານີວັດແທກອາກາດແຫ່ງໜຶ່ງທາງເໜືອຂອງເມືອງຫຼວງຣັດເຊຍວັດແທກອຸນຫະພູມໄດ້5,4ອົງສານີ້ຖືເປັນສະຖິຕິໃໝ່ອຸນຫະພູມສູງສຸດສໍາລັບກາງເດືອນ ທັນວາຂອງທຸກປີ,ທໍາລາຍສະຖິຕິເກົ່າ5,3ອົງສາໃນປີ1886.

ປົກກະຕິແລ້ວໃນໄລຍະກາງເດືອນນີ້,ເມືອງຫຼວງຂອງຣັດເຊຍຈະປົກຄຸມໄປດ້ວຍຫິມະ ແລະ ຕອນນີ້ຍັງບໍ່ມີຫິມະຕົກເຖິງວ່າທ້ອງຟ້າມືດຄຶ້ມ.

ທາງສໍານັກງານພະຍາກອນອາກາດຂອງຣັດເຊຍຈຶ່ງອອກແຈ້ງການເຕືອນປະຊາຊົນເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ:ອຸນຫະພູມອາດຈະອຸ່່ນຫຼາຍກວ່ານີ້ອີກ.