ນັກວິທະຍາສາດຄົ້ນພົບຂຸມເລິກທີ່ສຸດຢູ່ຂົ້ວໂລກໃຕ້

309

ຜົນການສໍາຫຼວດແຜນທີ່ບໍລິເວນຂົ້ວໂລກໃຕ້ຄັ້ງໃໝ່ເຜີຍໃຫ້ເຫັນຂຸມເລິກຢູ່ຂົ້ວໂລກໃຕ້ເຊິ່ງມີຄວາມເລິກເຖິງ3,5ກິໂລແມັດຈາກລະດັບນໍ້າທະເລເຮັດໃຫ້ຈຸດດັ່ງກ່າວກາຍເປັນຈຸດທີ່ຕໍ່າທີ່ສຸດໃນຜືນແຜ່ນດິນໂລກ ແລະ ມີພຽງບັນດາຂຸມເລິກກົ້ນມະຫາສະໝຸດເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະຢູ່ຈຸດທີ່ຕໍ່າທີ່ສຸດກວ່ານີ້.

ຂຸມເລິກດັ່ງກ່າວຕັ້ງຢູ່ທາງຕາເວັນອອກຂອງຂົ້ວໂລກໃຕ້ເຊິ່ງປົກຄຸມໄປດ້ວນນໍ້າກ້ອນໜ້າມີເນື້ອທີ່ຂະໜາດໃຫຍ່ເຮັດໃຫ້ກ່ອນໜ້ານີ້ບໍ່ສາມາດຈະຮູ້ແນ່ນອນວ່າມີຂຸມເລິກຢູ່ບໍລິເວນນີ້ຫຼືບໍ່.

ການຄົ້ນພົບໃນຄັ້ງນີ້ຖືວ່າເປັນສະຖິຕິທີ່ສໍາຄັນຢ່າງຍິ່ງເນື່ອງຈາກເຖິງວ່າເນື້ອທີ່ເປີດໂລ່ງທີ່ຕໍ່າທີ່ສຸດໃນໂລກເຊັ່ນແຄມຝັ່ງທະເລສາບເດດຊີກໍຍັງຕໍ່າກວ່າລະດັບນໍ້າທະເລພຽງ413ແມັດ,ສ່ວນຮ່ອມພູເຊັ່ນຮ່ອມພູລຸງຊໍາໂປໃນທິເບດເຖິງວ່າຈະມີຄວາມເລິກສູງສຸດ6ກິໂລແມັດ,ແຕ່ກໍຍັງຢູ່ໃນພິກັດຕໍາແໜ່ງທີ່ສູງກວ່າລະດັບນໍ້າທະເລຫຼາຍ.

ນອກຈາກການຄົ້ນພົບຈຸດທີ່ຕໍ່າທີ່ສຸດເທິງໜ້າໂລກແລ້ວ,ໂຄງການສໍາຫຼວດຂົ້ວໂລກໃຕ້ໃນຄັ້ງນີ້ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ຮັບຮູ້ເຖິງຈຸດທີ່ພູນໍ້າກ້ອນສ່ຽງອັນຕະລາຍຈາກພາວະໂລກຮ້ອນນໍາອີກ.