ຄົ້ນພົບທາດນໍ້າຕານໃນອຸກກາບາດຫຼັກຖານກໍາເນີດສິ່ງມີຊີວິດ

517

ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້,ຄະນະນັກວິທະຍາສາດສາກົນລາຍງານການຄົ້ນພົບທາດນໍ້າຕານທີ່ຈໍາເປັນຕໍ່ການດໍາລົງຊີວິດໃນອຸກກາບາດ2ລູກທີ່ແຕກຕ່າງກັນເຊິ່ງເຕັມໄປດ້ວຍຄາບອນ.

ຄະນະນັກວິທະຍາສາດຈາກສູນການບິນອະວະກາດ ກ໊ອດເດິກໃນອາເມຣິກາລາຍງານວ່າ:ຄົ້ນພົບ ໄຣໂບດ ເປັນທາດນໍ້າຕານທີ່ມີຄາບອນ5ອະຕອມເປັນທາດທີ່ເປັນສ່ວນປະກອບຂອງອາຣ໌ເອັນເອ ແລະ ນໍ້າຕານຊີວະພາບທີ່ຈໍາເປັນອື່ນໆເຊັ່ນ ອາຣາບິໂນດ ແລະ ໄຊໂລດທີ່ເປັນຄາບອນໄຮເດຣດປະເພດນໍ້າຕານໂມເລກຸນດຽວໃນ2ອຸກກາບາດດັ່ງກ່າວຖືເປັນຫຼັກຖານໂດຍກົງຄັ້ງທໍາອິດຂອງໄຣໂບດໃນອະວະກາດ ແລະ ການຂົນສົ່ງນໍ້າຕານມາຍັງໂລກ.

ນໍ້າຕານຈາກຕ່າງດາວອາດຈະມີສ່ວນໃນການກໍ່ຕົວຂອງອາຣ໌ເອັນເອໃນໂລກທີ່ນໍາໄປສູ່ການກໍາເນີດຂອງສິ່ງມີຊີວິດເນື່ອງອາຣ໌ເອັນເອຈະເຮັດໜ້າທີ່ເປັນໂມເລກຸນສົ່ງສານ ແລະ ຄັດເລືອກໂຄງສ້າງທາງກໍາມະພັນຈາກໂມເລກຸນດີເອັນເອສົ່ງໄປຫາພື້ນທີ່ເກັບມ້ຽນໂມເລກຸນພາຍໃນຈຸລັງ.

ຂະບວນການດັ່ງກ່າວເອີ້ນວ່າໄຮໂບໂຊມໂດຍຈະອ່ານອາຣ໌ເອັນເອເພື່ອສ້າງໂປຣຕີນສະເພາະທີ່ຈໍາເປັນຕໍ່ຂະບວນການຂອງສິ່ງມີຊີວິດຕ່າງໆດ້ວຍການສ້າງຮາກຖານຂອງສິ່ງມີຊີວິດນັ້ນເອງ.