ນໍ້າກ້ອນໃນມະຫາສະໝຸດອາກຕິກຈະບໍ່ມີໃນອີກ25ປີຕໍ່ໜ້າ

293

ການເສື່ອມໂຊມຂອງທະເລນໍ້າກ້ອນບໍ່ເລື່ອງໃໝ່ເນື່ອງການສໍາຫຼວດຈາກດາວທຽມຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່ານັບຕັ້ງແຕ່ປີ1979ປະລິມານນໍ້າກ້ອນໃນທະເລອາກຕິກໃນໄລຍະເດືອນ ກັນຍາຫາເດືອນທີ່ມີນໍ້າກ້ອນໃນທະເລໜ້ອຍທີ່ສຸດກ່ອນທີ່ນໍ້າຈະເລີ່ມແຂງອີກຄັ້ງມີອັດຕາຢູ່ທີ່13%ຕໍ່ສົດສະວັດ.

ນັກວິທະຍາສາດພະຍາຍາມຄາດຄະເນອະນາຄົດຂອງນໍ້າກ້ອນທະເລອາກຕິກມາຍາວນານຫຼາຍສິບປີໂດຍອາໄສແບບຈໍາລອງສະພາບອາກາດໂລກຫຼາຍຮູບແບບທີ່ສະເໜີວ່າລະບົບອາກາດຈະຕອບສະໜອງຕໍ່ແກ໊ສຄາບອນໄດອອກໄຊທັງໝົດທີ່ເຂົ້າສູ່ຊັ້ນບັນຍາກາດແນວໃດ.

ແຕ່ຈາກການສຶກສາໃໝ່ໂດຍນັກວິທະຍາສາດດ້ານສະພາບອາກາດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຄລິຟໍເນຍ ລອດແອນເຈີລິດ ຫຼື ຢູຊີແອວເອໃນອາເມຣິກາພົບວ່າ:ການປ່ຽນແປງຂອງອາກາດທີ່ເກີດຈາກສີມືມະນຸດອາດຈະນໍາໄປສູ່ການທີ່ມະຫາສະໝຸດອາກຕິກບໍ່ມີນໍ້າກ້ອນໃນອີກ25ປີຕໍ່ໜ້າ.

ວິທີທີ່ນັກວິທະຍາສາດພິຈາລະນາຄືຂະບວນການທີ່ເອີ້ນວ່າອັນບີໂດ ຟີດແບ໊ກຈະເກີດຂຶ້ນເມື່ອແຜ່ນນໍ້າກ້ອນທະເລເປື່ອຍຢ່າງສົມບູນ,ນໍ້າກ້ອນມີການປ່ຽນແປງໃນການສະທ້ອນແສງຂອງພື້ນຜິວເຮັດໃຫ້ເກີດພາວະໂລກຮ້ອນຫຼາຍຂຶ້ນນໍາໄປສູ່ການເປື່ອຍຂອງນໍ້າກ້ອນຫຼາຍຂຶ້ນ,ຂະບວນການດ່ັງກ່າວເຮັດໃຫ້ພາວະໂລກຮ້ອນຮ້າຍແຮງຂຶ້ນເປັນເຫດໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ອາກຕິກຮ້ອນຂຶ້ນໄວເປັນ2ເທົ່າຂອງໂລກ.