ອີຊີບີຊີ້ເສດຖະກິດເອີຣົບຍັງໄປໄດ້ດີ

362

ທ່ານ ຫຼຸຍ ເດິ ກວິນ ໂດດ ຮອງປະທານທະນຄານກາງເອີຣົບຫຼືອີຊີບີກ່າວວ່າ:ທ່າອ່ຽງທີ່ເສດຖະກິດເອີຣົບຈະເຂົ້າສູ່ພາວະເສື່ອມໂຊມຢູ່ຕໍ່າຫຼາຍ,ແຕ່ເອີຣົບກໍາລັງປະເຊີນກັບພາວະຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດທີ່ຕໍ່າກວ່າຄ່າສະເລ່ຍ.

ໂດຍສະເພາະເສດຖະກິດຂອງເຢຍລະມັນມີການຂະຫຍາຍຕົວ0,1%ໃນໄຕມາດ3ຫຼັງຈາກຫຼຸດລົງ0,2%ໃນໄຕມາດ2ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດເຢຍລະມັນຍັງບໍ່ເຂົ້າເກນເສື່ອມໂຊມເຊິ່ງເສດຖະກິດຕ້ອງມີການຫົດຕົວ2ໄຕມາດຊ້ອນ.

ສ່ວນເສດຖະກິດຂອງຝຣັ່ງມີການຂະຫຍາຍຕົວ0,3%ໃນໄຕມາດ3ຂະນະທີ່ອີຕາລີຂະຫຍາຍຕົວ0,1%ດ້ານເສດຖະກິດແອັດສະປາຍ ແລະ ໂຮນລັງຕ່າງຂະຫຍາຍຕົວ0,4%.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ,ເສດຖະກິດຂອງເອີຣົບຍັງຂະຫຍາຍຕົວຕໍ່າກວ່າເປົ້າໝາຍເຊິ່ງອີຊີບີຈະຕ້ອງຕິດຕາມສະຖານະການດັ່ງກ່າວ ແລະ ຈໍາເປັນຕ້ອງເພີ່ມເຄື່ອງມືໃນນະໂຍບາຍການເງິນ.