ເຂົ້າຫອມມະລິ ST24 ຈາກຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບລາງວັນເຂົ້າຫອມທີ່ດີທີ່ສຸດໃນໂລກ ປະຈຳປີ 2019

480

ໃນງານປະກວດເຂົ້າໂລກ 2019 ເຂົ້າຫອມມະລິ ST 24 ຈາກປະເທດຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບລາງວັນເຂົ້າຫອມທີ່ດີທີ່ສຸດໃນໂລກ ປະຈຳປີ 2019 ທີ່ປະເທດຟີລິບປີນ ຂະນະທີ່ອັນດັບ 2 ຕົກເປັນເຂົ້າຫອມມະລິຈາກປະເທດໄທ ແລະ ອັນດັບ 3 ເຂົ້າຫອມມະລິນຈາກປະເທດຟິລິບປິນ.

ຮູບປະກອບ

ໃນປີ 2018 ຜ່ານມາເຂົ້າຫອມມະລິທີ່ດີທີ່ສຸດໃນໂລກ ຕົກເປັນເຂົ້າຫອມມະລິຈາກປະເທດກຳປູເຈຍ; ອັນດັບ 2 ຈາກປະເທດໄທ ແລະ ອັນດັບ 3 ເປັນເຂົ້າຫອມມະລິ ST 24 ຈາກຫວຽດນາມ ເຊິ່ງຫວຽດນາມບໍ່ເຄີຍຊະນະເລີດເປັນທີ່ໜຶ່ງດ້ານເຂົ້າມາກ່ອນ ແຕ່ໃນປີນີ້ ສາມາດຊະນະເລີດໄດ້ ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຫວຽດນາມມີການພັດທະນາສາຍພັນເຂົ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ຮູບປະກອບ

ເຂົ້າຫອມມະລິຂອງຫວຽດນາມ ມີລັກສະນະພິເສດຄື ເມັດຍາວໜຽວນຸ່ມ ແມ່ນຄວາມຫອມຈະໜ້ອຍກວ່າເຂົ້າຫອມມະລິ ແຕ່ຫວານກວ່າເຂົ້າຫອມມະລິ

ຮູບປະກອບ