ຈີນເຂັ້ມງວດເດັກນ້ອຍຫຼິ້ນເກມທາງອອນລາຍ

420

ຈີນອອກກົດລະບຽບກໍານົດເວລາຫຼິ້ນເກມຜ່ານທາງອອນລາຍຂອງເດັກນ້ອຍເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການຕິດເກມໃນກຸ່ມເຍົາວະຊົນ.

ກົດລະບຽບດັ່ງກ່າວລະບຸຫ້າມເດັກນ້ອຍອາຍຸຕໍ່າກວ່າ18ປີຫຼິ້ນເກມອອນລາຍໃນໄລຍະເວລາ22:00-08:00 ແລະ ໃນຕອນເວັນກໍານົດເວລາໃນການຫຼິ້ນໄດ້ພຽງຄັ້ງລະ90ນາທີ.ນອກຈາກນີ້ຍັງຫຼຸດຈໍານວນເງິນທີ່ເດັກນ້ອຍສາມາດໃຊ້ໃນການຫຼິ້ນເກມອອນລາຍເຫຼືອເດືອນລະ200ຢວນ,ສ່ວນຜູ້ທີ່ອາຍຸລະຫວ່າງ16-18ປີໃຫ້ຫຼິ້ນໄດ້ເດືອນລະ400ຢວນ.

ນອກຈາກນີ້ພາຍໃຕ້ກົດລະບຽບໃໝ່ຜູ້ຫຼິ້ນຍັງຈະຕ້ອງລົງທະບຽນໂດຍໃຊ້ຊື່ແທ້,ພ້ອມທັງລົງລາຍລະອຽດເຊັນບັນຊີ ວີແຊັດ,ເບີໂທລະສັບຫຼືບັດປະຈໍາຕົວໃນການລົງຊື່ເຂົ້າຫຼິ້ນ;ຂະນະທີ່ທາງການຈີນຍັງໄດ້ຂໍໃຫ້ຜູ້ຜະລິດເກມປັບປຸງເນື້ອໃນ,ຟັງຊັນຫຼືກົດລະບຽບເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນທີ່ເປັນເຍົາວະຊົນຕິດເກມ.

ປັດຈຸບັນ,ຈີນເປັນຕະຫຼດວິດີໂອເກມຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ,ແຕ່ລັດຖະບານຈີນກໍາລັງເຂັ້ມງວດໃນການຄວບຄຸມອຸດສາຫະກໍາດັ່ງກ່າວເນື່ອງຈາກເປັນຫ່ວງສຸຂະພາບ ແລະ ອາການຜິດປົກກະຕິທາງສາຍຕາຂອງເດັກນ້ອຍຕະຫຼອດຮອດການຕິດເກມອອນລາຍນໍາອີກ.