ໝູທົ່ວໂລກຈໍານວນຫຼາຍຈະຕາຍຍ້ອນພະຍາດໝູອາຟຣິກາ

329

ອົງການພະຍາດລະບາດສັດລະຫວ່າງປະເທດຫຼືໂອໄອອີລາຍງານວ່າ:ປະຊາກອນໝູ1/4ຂອງໂລກຖືກຄາດການວ່າຈະຕາຍເນື່ອງຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດອະຫິວາໝູອາຟຣິກາ.

ລາຄາໝູໃນຕະຫຼາດໂລກເພີ່ມຂຶ້ນເນື່ອງຈາກຄວາມຕ້ອງການທີ່ຫຼາຍຂຶ້ນຂອງຈີນເພາະບ່ອນນັ້ນມີໝູຫຼາຍເຖິງ100ລ້ານໂຕທີ່ຕ້ອງຕາຍຫຼັງຈາກມີການລະບາດຂອງພະຍາດຮ້າຍດັ່ງກ່າວໃນຈີນເມື່ອປີກ່ອນ.
ໃນໄລຍະຫຼາຍເດືອນທີ່ຜ່ານມາ,ຈີນໄດ້ອະນຸມັດການສົ່ງອອກໃຫ້ກັບບັນດາໂຮງງານຂ້າສັດຂອງຕ່າງປະເທດ ແລະ ເຊັນສັນຍາຂໍ້ຕົກລົງໄປທົ່ວໂລກຈົນຍອດຂາຍໝູໃນອາເມຣິກາທີ່ສົ່ງມາຈີນນັ້ນເພີ່ມຂຶ້ນ2ເທົ່າ,ສ່ວນລາຄາໝູເອີຣົບກໍເພີ່ມຂຶ້ນຈຸລະດັບສູງສຸດໃນຮອບ6ປີ.

ການລະບາດຂອງພະຍາດຮ້າຍນີ້ເມື່ອປີກ່ອນໃນຫຼາຍກໍາລັງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມກັງວົນທົ່ວໂລກຕະຫຼອດຮອດຈີນເຊິ່ງມີຈໍານວນປະຊາກອນໝູເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງໂລກ.