ເສດຖະກິດເຂດຕາເວັນອອກກາງຂະຫຍາຍຕົວຊ້າ ການວ່າງວຽກເພີ່ມຂຶ້ນ

435
Syrian refugee family warms themselves by a fire in a ditch in front of their tents, burning garbage -- mostly plastic -- to stay warm. West Bekaa, Lebanon, close to the Syrian border.   Hamad and his family, including ten children ages 2 to 17, live in tents made of tarps on the fringes of agricultural land in West Bekaa, Lebanon. Nearby are large peach and apple orchards and fields where sheep graze. Hamad says there are 300 refugees living in this area.   “We came here from Syria four years ago,” Hamad says.   “We rent this place to live and we work in the fields for money. But this time of year there is no farm work,” he says. “Without regular work, I’ve fallen into debt for rent and food.”   A cold February wind blows from the snow-covered mountains nearby. As the late afternoon light fades and the temperature drops, the family and neighbors gather in a roadside ditch in front of their shelters to warm themselves by a bonfire. Black, oily and foul-smelling smoke billows from the flames. The fire is fueled with trash they’ve gathered, most of it plastic.   The family received a water tank and latrine from World Vision, but there is no water delivery in the area.

ກອງທຶນການເງິນສາກົນ ຫຼື ໄອເອັມເອັຟ ຊີ້ວ່າ: ອັດຕາການວ່າງວຽກ ແລະ ບັນຫາເສດຖະກິດບໍ່ຂະຫຍາຍຕົວເປັນປັດໄຈ ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍປະເທດຕາເວັນອອກກາງ ເກີດຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງສັງຄົມ ແລະ ປະຊາຊົນໂຮມຊຸມໃຫຍ່.

ບົດລາຍງານທ່າອ່ຽງການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດໃນຕາເວັນອອກກາງ ແລະ ອາຟຣິກກາເໜືອ ຂອງ ໄອເອັມເອັຟ ທີ່ເຜີຍແຜ່ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ລະບຸວ່າ: ຄວາມບໍ່ສະຫງົບທີ່ເກີດຈາກອັດຕາການວ່າງວຽກສູງ ແລະ ເສດຖະກິດບໍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດໃນພາກພື້ນແຫ່ງນີ້ຂະຫຍາຍຕົວຊ້າລົງໄປອີກນອກເໜືອຈາກຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງການຄ້າໂລກ, ລາຄານໍ້າມັນປັ່ນປ່ວນ ແລະ ກໍລະນີ ອັງກິດ ອອກຈາກ ອີຢູ ບໍ່ເປັນໄປຕາມກໍານົດ.

ກ່ອນໜ້ານີ້ ໄອເອັມເອັຟ ໄດ້ປັບຫຼຸດປະລິມານການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດໃນພາກພື້ນນີ້ລົງເຫຼືອ 0,1% ຈາກ 1,1% ເມື່ອປີກ່ອນ ໂດຍໄດ້ຫຼຸດທ່າອ່ຽງຂອງເສດຖະກິດໃຫຍ່ທີ່ສຸດ 3 ປະເທດ ຄື: ອາຣັບບີ ຊາອຸດິດ, ອີຣານ ແລະ ຢູເອອີ ເພາະປັດໄຈໂລກເປັນຫຼັກ.

ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງພາກພື້ນນີ້ຕໍ່າກວ່າລະດັບທີ່ຈໍາເປັນຕໍ່ການແກ້ໄຂບັນຫາການວ່າງວຽກ ໂດຍອັດຕາການວ່າງວຽກຂອງໄວໜຸ່ມກາຍ 25 – 30% ແລ້ວ, ເສດຖະກິດຕ້ອງຂະຫຍາຍຕົວກວ່ານີ້ທີ່ 1 – 2% ຈຶ່ງຈະສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້, ຂະນະທີ່ອັດຕາການວ່າງວຽກສະເລ່ຍຢູ່ທີ່ 11% ເມື່ອປຽບທຽບກັບ 7% ໃນປະເທດກໍາລັງພັດທະນາອື່ນໆ.

ທີ່ມາ: ໜັງສືພິມ ເສດຖະກິດ-ການຄ້າ