ສ.ເກົາຫຼີຕັດສິນໃຈຍົກເລີກສະຖານະພິເສດທາງການຄ້າ

236

ສ.ເກົາຫຼີຕັດສິນໃຈຍົກເລີກສະຖານະປະເທດກໍາລັງພັດທະນາຂອງອົງການການຄ້າໂລກທ່າມກາງຄວາມກັງວົນຂອງກະສິກອນທີ່ອາດຈະສູນເສຍສິດທິພິເສດທາງການຄ້າ.

ລັດຖະບານສ.ເກົາຫຼີປະກາດຈະຍົກເລີກສະຖານະຂອງປະເທດໃນຖານະປະເທດກໍາລັງພັດທະນາໃນການເປັນສະມາຊິກອົງການການຄ້າໂລກຫຼັງເມື່ອເດືອນ ກໍລະກົດທີ່ຜ່ານມາອາເມຣິກາປະກາດວ່າປະເທດກໍາລັງພັດທະນາຕ່າງໆຈະບໍ່ໄດ້ຮັບປະໂຫຍດ ແລະ ສິດທິພິເສດຕ່າງໆທີ່ມາພ້ອມກັບສະຖານະການປະເທດກໍາລັງພັດທະນາອີກຕໍ່ໄປ.

 

ທ່ານ ຮອງ ນໍາກິ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນສ.ເກົາຫຼີກ່າວວ່າ:ສ.ເກົາຫຼີຕົກຢູ່ໃນສະຖານະການທີ່ຫຍຸ້ງຍາກທີ່ຈະຈັດປະເທດຢູ່ໃນຖານະປະເທດກໍາລັງພັດທະນາ,ສະນັ້ນລັດະບານຈຶ່ງຕັດສິນໃຈທີ່ຈະບໍ່ໃຊ້ສິດທິພິເສດໃນຖານະປະເທດກໍາລັງພັດທະນາອີກຕໍ່ໄປໃນການເຈລະຈາຂອງອົງການການຄ້າໂລກໃນອະນາຄົດ.

ສ.ເກົາຫຼີປະກາດເປັນປະເທດກໍາລັງພັດທະນາມາໂດຍຕະຫຼອດນັບຕັ້ງແຕ່ປີ1995ເພື່ອປົກປ້ອງອຸດສາຫະກໍາກະສິກໍາຂອງປະເທດທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ.