ມະນຸດສາມາດຕັດຕໍ່ກໍາມະພັນແມ້ນຢຳເກືອບ 90% ແລ້ວ

300

ຄະນະນັກວິທະຍາສາດ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລຮາວາດ ແລະ ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີເອັມໄອທີ ໃນອາເມຣິກາ ເປີດຕົວເຕັກນິກການຕັດຕໍ່ກໍາມະພັນແບບໃໝ່ທີ່ເອີ້ນວ່າໄພຣອີດິຕິງ ເຊິ່ງມີຄວາມແມ້ນຢຳ ແລະ ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍກວ່າເຕັກນິກແບບຄຣິດເປີແຄດນາຍ ເຊິ່ງສ້າງຜົນງານທີ່ເປັນຂ່າວໂດ່ງດັງກ່ອນໜ້ານີ້, ມີການເຜີຍແຜ່ລາຍລະອຽດຂອງເຕັກນິກໃໝ່ດັ່ງກ່າວໃນວາລະສານທໍາມະຊາດ ໂດຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ວິທີ ໄພຣອີດິຕິງ ສາມາດແກ້ໄຂຂໍ້ບົກຜ່ອງໃນລໍາດັບກໍາມະພັນໄດ້ແມ້ນຢຳກວ່າເກົ່າ ເຮັດໃຫ້ມີມາດຖານໃນການກໍາຈັດເຊື້ອກາຍພັນ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍໃນມະນຸດໄດ້ເຖິງ 89% ຈາກລະຫັດກໍາມະພັນບໍ່ເພິ່ງປາຖະໜາທັງໝົດທີ່ມີຢູ່ປະມານ 75.000 ແບບ.

ເຕັກນິກ ໄພຣອີດິຕິງ ຜ່ານການທົດລອງກັບຈຸລັງຂອງມະນຸດໃນຫ້ອງທົດລອງມາແລ້ວ ໂດຍມີອັດຕາສ່ວນການແກ້ໄຂກໍາມະພັນບົກຜ່ອງທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນພະຍາດຢ່າງໜ້ອຍ 175 ຊະນິດ ຕະຫຼອດຮອດການຕັດຕໍ່ແກ້ໄຂເຊື້ອທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດເມັດເລືອດແດງຮູບດຽວ, ພະຍາດຊິສຕິກ, ໄຟໂບຣຊິດ ແລະ ພະຍາດເທແຊັກ ເຊິ່ງລ້ວນແຕ່ເປັນພະຍາດຮ້າຍແຮງທີ່ຖ່າຍທອດທາງກໍາມະພັນທັງໝົດ.

ທີ່ມາ: ໜັງສືພິມ ເສດຖະກິດ-ການຄ້າ