ລາຄານ້ຳມັນໂລກປັບເພີ່ມຂື້ນ

270

ຂປລ.ຕາມຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ, ນ້ຳມັນດີບສຳຮອງຂອງ ສ.ອາເມລິກາ ຫລຸດລົງ 1,7 ລ້ານຖັງ ໃນອາທິດ ຜ່ານມາ, ຊຶ່ງກົງກັນຂ້າມ ກັບຄາດການ ຂອງນັກວິເຄາະວ່າ ຈະເພີ່ມຂື້ນ 2,2 ລ້ານຖັງ.

ພາບປະກອບຂ່າວ

ໂດຍລາຄາ ນ້ຳມັນໂລກເພີ່ມ ຂື້ນໃນການມອບສົ່ງ ໃນວັນທີ 23 ຕຸລາ ຫລັງຈາກຂໍ້ມູນ ຢ່າງເປັນທາງການ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ນ້ຳມັນສຳຮອງ ແຕ່ລະ ອາທິດຂອງ ສ.ອາເມລິກາ ຫລຸດລົງຢ່າງໜັກ.

ພາບປະກອບຂ່າວ

ບວກກັບລາຄາ ນ້ຳມັນດີບ ປະເພດເບົາ ສ.ອາເມລິກາ(WTI) ມອບສົ່ງໃນເດືອນ 12/2019 ເພີ່ມຂື້ນ 1,49 ໂດລາສະຫລັດ ເປັນ 55,97 ໂດລາສະຫລັດຕໍ່ຖັງ, ສ່ວນນ້ຳມັນ ແບຣນທະເລ ເໜືອ ມອບສົ່ງໃນ ໄລຍະດຽວກັນ ກໍ່ເພີ່ມຂື້ນ 1,47 ໂດລາສະຫລັດ ເປັນ 61,17 ໂດລາ ສະຫລັດຕໍ່ຖັງ.

ທີ່ມາ: ຂ່າວສານປະເທດລາວ