ເອຢິບ ຄົ້ນພົບໂລງສົບບູຮານຈໍານວນຫຼາຍໃນຮອບກວ່າສະຕະວັດ

354

ທາງການເອຢິບ ລາຍງານການຄົ້ນພົບໄມ້ບູຮານ ຈໍານວນ 30 ໂລງ ແລະ ພາຍໃນບັນຈຸມໍາມີ່ເອົາໄວ້ຈາກປ່າຊ້າໃນເມືອງລັກຊໍ ຖືເປັນການຄົ້ນພົບຄັ້ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນຮອບກວ່າສະຕະວັດຂອງ ເອຢິບ.

ທ່ານ ມອດຕາຟາ ວາຊີຣີ ເລຂາທິການໃຫຍ່ສະພາສູງດ້ານບູຮານຄະດີ ກ່າວວ່າ: ນີ້ເປັນການຄົ້ນພົບໂລງສົບ ແລະ ມໍາມີ່ ຄັ້ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນຮອບກວ່າສະຕະວັດຂອງ ເອຢິບ ໂດຍການຄົ້ນພົບຄັ້ງຫຼ້າສຸດເກີດຂຶ້ນໃນປີ 1891 ນໍາໂດຍຕ່າງປະເທດ, ຄັ້ງກ່ອນໜ້ານັ້ນໃນປີ 1881 ກໍເປັນສີມືຂອງຕ່າງປະເທດ, ແຕ່ໃນປີ 2019 ເປັນການຄົ້ນພົບຂອງ ເອຢິບ.

ນັກບູຮານຄະດີພົບໂລງສົບໂລງທໍາອິດ ເນື່ອງຈາກສ່ວນຫົວຂອງໂລງໂຜ່ອອກມາໃຫ້ເຫັນ ເມື່ອມີການຂຸດຄົ້ນເພີ່ມກໍພົບໂລງສົບ ເພີ່ມອີກ 29 ໂລງ.

ທ່ານ ວາຊີຣີ ກ່າວຕື່ມວ່າ: ໂລງສົບດັ່ງກ່າວບັນຈຸມໍາມີ່ຂອງຊາຍ, ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ເຊິ່ງຄາດຄະເນວ່າເປັນຊົນຊັ້ນກາງ ໂດຍມໍາມີ່ທັງໝົດຖືກຫໍ່ໄວ້ດ້ວຍຜ້າ ໂດຍນັກບູຮານສາມາດຈໍາແນກເພດໄດ້ດ້ວຍການເບິ່ງລັກສະນະມືແກະສະລັກຢູ່ເທິງໂລງສົບ, ຫາກແບມືຈະໝາຍເຖິງແມ່ຍິງ ແລະ ສ່ວນກໍາມືໝາຍເຖິງຜູ້ຊາຍ.