ຈີນ ມີທຸລະກິດເກີດໃໝ່ມູນຄ່ານັບຕື້ໂດລາຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ

300

ສະຖາບັນຫູຮຸ່ນ ຂອງຈີນ ລາຍງານວ່າ: ຈີນ ມີທຸລະກິດເກີດໃໝ່ລະດັບມູນຄ່າຂອງທຸລະກິດກວ່າ 1 ຕື້ໂດລາຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ ແລະ ຫຼາຍກວ່າ ອາເມຣິກາ.

ລາຍງານປະຈໍາປີຂອງທຸລະກິດເກີດໃໝ່ໂລກ ຫູຮຸ່ນ ປະຈໍາປີ 2019 ເຊິ່ງເປັນສະບັບທໍາອິດຂອງສະຖາບັນນີ້ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ທົ່ວໂລກມີທຸລະກິດເກີດໃໝ່ມູນຄ່າລະດັບກວ່າ 1.000 ລ້ານໂດລາ ທັງໝົດ 494 ແຫ່ງ ໃນ 24 ແຫ່ງ ແລະ 118 ເມືອງ ສະເລ່ຍສ້າງຕັ້ງມາຍາວນານ 7 ປີ ມູນຄ່າບໍລິສັດສະເລ່ຍ ຢູ່ທີ່ 3.400 ລ້ານໂດລາ. ຫາກຈັດອັນດັບປະເທດແລ້ວພົບວ່າ ຈີນ ມີທຸລະກິດເກີດໃໝ່ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ 206 ແຫ່ງ ຕາມມາດ້ວຍ ອາເມຣິກາ 203 ແຫ່ງ, ອິນເດຍ 21 ແຫ່ງ ແລະ ອັງກິດ 13 ແຫ່ງ.

ຫາກເບິ່ງສະເພາະໃນອາຊຽນ ເຫັນວ່າ: ອິນໂດເນເຊຍ ຢູ່ອັນດັບ 8 ໃນໂລກ ມີທຸລະກິດເກີດໃໝ່ມູນຄ່ານັບຕື້ໂດລາ 4 ແຫ່ງ, ສິງກະໂປ ອັນດັບ 12 ມີ 2 ແຫ່ງ ແລະ ຟີລິບປິນ ອັນດັບ 15 ມີ 1 ແຫ່ງ.

ສ່ວນປະເພດທຸລະກິດທີ່ມີທຸລະກິດເກີດໃໝ່ມູນຄ່າມະຫາສານ ປະກອບມີ: ທຸລະກິດຄ້າຂາຍທາງອອນລາຍ 68 ແຫ່ງ, ຟິນເທັກ 56 ແຫ່ງ, ຄລາວ 44 ແຫ່ງ, ປັນຍາປະດິດ ຫຼື ເອໄອ 40 ແຫ່ງ ແລະ ຄົມມະນາຄົມ 34 ແຫ່ງ.