ບໍລິສັດ ຍີ່ປຸ່ນ – ຈີນ ແຂ່ງຂັນສູງໂຄງການສ້າງເມືອງທັນສະໄໝໃນອາຊຽນ

334

ບໍລິສັດ ຍີ່ປຸ່ນ ແຂ່ງຂັນດຸເດືອດກັບ ບໍລິສັດ ຈີນ ເພື່ອຍາດຊີງໂຄງການສ້າງເມືອງທັນສະໄໝຂອງຫຼາຍປະເທດໃນອາຊຽນ.

ໂຄງການເມືອງທັນສະໄໝທີ່ຫຼາຍທະວີບໃນໂລກກໍາລັງເລັ່ງກໍ່ສ້າງເພື່ອຮອງຮັບຄວາມຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນສະໄໝໃໝ່ ເປັນໂຄງການທີ່ບໍລິສັດຕ່າງໆຢາກມີສ່ວນຮ່ວມ ເປັນຕົ້ນໂຄງການເມືອງທັນສະໄໝໃນອາຊຽນຖືວ່າ ບໍລິສັດ ຍີ່ປຸ່ນ ເປັນຜູ້ນໍາໃນດ້ານນີ້. ຫຼ້າສຸດ, ບໍລິສັດ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ອົງກອນຕ່າງໆຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ ປະມານ 200 ແຫ່ງ ຕ່າງແຂ່ງຂັນຢ່າງດຸເດືອດກັບ ບໍລິສັດ ຈີນ ເພື່ອເຂົ້າໄປເຮັດໂຄງການສໍາຄັນ 26 ໂຄງການໃນອາຊຽນ ຫວັງສ້າງອິດທິພົນໃນອາຊຽນແທນຈີນ ແລະ ສ.ເກົາຫຼີ.

ຄວາມກ້າວໜ້າທາງເຕັກໂນໂລຊີທີ່ປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາເຮັດໃຫ້ການດໍາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນໃນສັງຄົມປ່ຽນໄປຫຼາຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດແນວຄິດການພັດທະນາເມືອງໃຫ້ທັນສະໄໝດ້ວຍການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມໃນການວາງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ເພື່ອເພີ່ມທ່າແຮງໃຫ້ເມືອງມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຄົນທຸກເພດທຸກໄວຢ່າງຖືກຈຸດມີເປົ້າໝາຍການພັດທະນາຄຸນນະພາບຊີວິດໃນສັງຄົມເມືອງໃຫ້ດີຂຶ້ນ ເຊິ່ງອົງປະກອບຂອງເມືອງທັນສະໄໝແບ່ງອອກເປັນຫຼາຍສ່ວນ.

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຕ້ອງເຮັດໂຄງການຕ່າງໆໃນ 26 ເມືອງ ຂອງປະເທດຕ່າງໆໃນອາຊຽນ ກວມລວມເຖິງຄວາມພະຍາຍາມແກ້ໄຂບັນຫາການຈະລາຈອນທີ່ໜາແໜ້ນ ແລະ ພັດທະນາລະບົບການຈ່າຍເງິນໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ເງິນສົດ.

ທີ່ມາ: ໜັງສືພິມ ເສດຖະກິດ-ການຄ້າ