ອີຊີບີ ເຕືອນສ່ຽງເກີດວິກິດໃນຕະຫຼາດເງິນ – ອະສັງຫາລິມະຊັບເອີໂຣໂຊນ

295
FRANKFURT AM MAIN, GERMANY - MARCH 07: Dark clouds arount the headquarters of the European Central Bank (ECB) pictured on March 7, 2019 in Frankfurt, Germany. Economic growth in the Eurozone group of nations has stalled, partially due to uncertainties caused by the tariff conflicts initiated by the administration of U.S. President Donald Trump, both with China and the European Union. (Photo by Thomas Lohnes/Getty Images)

ຜູ້ວ່າການ ອີຊີບີ ເຕືອນສ່ຽງເກີດພາວະວິກິດໃນຕະຫຼາດເງິນ ແລະ ຕະຫຼາດອະສັງຫາລິມະຊັບໃນ ເອີໂຣໂຊນ ພ້ອມທັງແນະນໍາຕິດຕາມຕະຫຼາດດັ່ງກ່າວຢ່າງໃກ້ຊິດ.

ທ່ານ ມາຣິໂອ ດຣາກີ ຜູ້ວ່າການທະນາຄານກາງ ເອີຣົບ ຫຼື ອີຊີບີ ເຕືອນວ່າ: ຕະຫຼາດເງິນ ແລະ ຕະຫຼາດອະສັງຫາລິມະຊັບຂອງ ເອີໂຣໂຊນ ເລີ່ມສົ່ງສັນຍານສ່ຽງໃນການເກີດພາວະວິກິດແລ້ວ ແລະ ເຫັນວ່າຕະຫຼາດທັງສອງເປັນພາກສ່ວນທີ່ຄວນຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດ ເນື່ອງຈາກເລີ່ມມີລາຄາກາຍມູນຄ່າທີ່ແທ້ຈິງ.

ຂະນະທີ່ສະຖຽນລະພາບທາງການເງິນຍັງເປັນເລື່ອງທ້າທາຍໃນໄລຍະເວລາທີ່ເສດຖະກິດໂລກມີທ່າອ່ຽງບໍ່ຄ່ອຍສົດໃສ.

ຜູ້ວ່າການ ອີຊີບີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສິ່ງນີ້ອາດຈະຫຼຸດຜ່ອນສະຖຽນລະພາບຂອງເສດຖະກິດ ເອີໂຣໂຊນ ເຊິ່ງຂະນະນີ້ເລີ່ມຂະຫຍາຍຕົວຊ້າລົງ.

ກ່ອນໜ້ານີ້, ທ່ານ ດຣາກີ ເຄີຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການອອກນະໂຍບາຍການຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດດ້ວຍການລົງທຶນໃນ ເອີໂຣໂຊນ ເພື່ອຮັບມືກັບຄວາມທ້າທາຍຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ຫຼຸດລົງ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຂອງການເກີດພາວະເສດຖະກິດຕົກຕໍ່າ.

ທີ່ມາ: ໜັງສືພິມ ເສດຖະກິດ-ການຄ້າ