ປະຊາກອນ ເອີຣົບ ເສຍຊີວິດກ່ອນໄວອັນຄວນຈາກອາກາດເປັນພິດ

291

ສໍານັກງານສິ່ງແວດລ້ອມເອີຣົບ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ມົນລະພິດທາງອາກາດເຮັດໃຫ້ປະຊາກອນໃນ ເອີຣົບ ເສຍຊີວິດກ່ອນໄວອັນຄວນເຖິງ 400.000 ຄົນ ໃນປີ 2016 ແລະ ປະຊາກອນ ເອີຣົບ ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເມືອງສ່ວນຫຼາຍໄດ້ຮັບມົນລະພິດໃນລະດັບທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ.

ມົນລະພິດທາງອາກາດເປັນຄວາມສ່ຽງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ ໃນຂະນະນີ້ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານຄຸນນະພາບອາກາດຂອງສໍານັກງານສິ່ງແວດລ້ອມ ເອີຣົບ ລະບຸວ່າ: ເຖິງວ່າຝຸ່ນລະອອງຂະໜາດນ້ອຍທີ່ເປັນອັນຕະລາຍກໍາລັງຫຼຸດລະດັບລົງໃນຫຼາຍເມືອງຂອງເອີຣົບ ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ຫຼຸດເຖິງລະດັບມາດຕະຖານຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ ຫຼື ອີຢູ ແລະ ອົງການອະນາໄມໂລກ.

ກ່ອນໜ້ານີ້, ເມື່ອເດືອນກໍລະກົດທີ່ຜ່ານມາ ຄະນະກໍາມາທິການ ເອີຣົບ ໄດ້ຂໍໃຫ້ສານ ອີຢູ ດໍາເນີນການກັບແອັດສະປາຍ ແລະ ບູນກາຣີ ທີ່ມີຄຸນນະພາບອາກາດຢູ່ໃນລະດັບວິກິດ ແລະ ອອກຄໍາເຕືອນທີ່ບໍ່ສາມາດປ້ອງກັນປະຊາຊົນຂອງຕົນເອງຈາກບັນຫາມົນລະພິດທາງອາກາດໄດ້.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ອັງກິດ ໄດ້ສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍສິ່ງແວດລ້ອມສະບັບໃໝ່ ເຊິ່ງລວມເຖິງການກໍານົດເປົ້າໝາຍທີ່ມີຜົນຜູກພັນທາງກົດໝາຍໃນການຫຼຸດມົນລະພິດທາງອາກາດ ແລະ ບັງຄັບໃຫ້ບໍລິສັດລົດເອີ້ນຄືນລົດທີ່ປ່ອຍມົນລະພິດເກີນຄ່າມາດຕະຖານ.

ທີ່ມາ: ໜັງສືພິມ ເສດຖະກິດ-ການຄ້າ