ທີມ Bury ລີກວັນຂອງອັງກິດ ຖືກໃຫ້ອອກຈາກລີກ ແລະ ແຟນບານເສົ້າໃຈ

276

ພາບເຫຼົ່ານີ້ ເປັນການຟ້ອງວ່າ ແຟນບານເຕະຢູ່ປະເທດອັງກິດນັ້ນ ເຂົາເຈົ້າຈິງຈັງຕໍ່ ສະໂມສອນ ທີ່ເຂົາເຈົ້າເຊຍຕະຫຼອດ ສຳ່ໃດ! ບິວຣີ (Bury) ບໍ່ແມ່ນສະໂມສອນ ທີ່ໂດ່ງດັງລະດັບໂລກ ຄືດັ່ງ Manchester United ຫຼື Liverpool, ແຕ່ກໍກໍ່ຕັ້ງມາ 134 ປີແລ້ວ.

ເມື່ອວັນທີ 27 ສິງຫາ 2019 ບານເຕະລີກອັງກິດ (EFL) ອົງການ ການຈັດການແຂ່ງຂັນຫຼີກລະດັບຕ່າງໆ ໃນ ອັງກິດ ໄດ້ຖະແຫຼງການ ວ່າ “Bury” ສະໂມສອນໃນ ຫຼີກ 1 ຖືກຂັບອອກຈາກ ບານຫຼີກ ຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ. ເຫດຜົນກໍຄື Bury ມີບັນຫາເລື່ອງການເງິນ ທີ່ຄາລາຄາຊັງມາດົນແລ້ວ, ບໍ່ສາມາດຫາເຈົ້າຂອງທີມຄົນໃໝ່ ມາລົງທຶນໄດ້.

Bury ກໍ່ຕັ້ງມາແລ້ວ 134 ປີ ກາຍເປັນສະໂມສອນທຳອິດ ຕັ້ງແຕ່ປີ 1992 ທີ່ຖືກຂັບອອກຈາກ ບານລີກ, ໃນຂະນະທີ່ Bolton Wanderers ກໍເປັນອີກໜຶ່ງສະໂມສອນ ທີ່ກຳລັງປະເຊີນໜ້າກັບການຖືກຂັບອອກຈາກບານລີກ, ແຕ່ພວກເຂົາຍັງໂຊກດີ ເມື່ອໄດ້ຮັບການຂະຫຍາຍເວລາໃຫ້ສະສາງບັນຫາດ້ານການເງິນ ອອກໄປອີກ 14 ມື້.