ອິນເດຍຊ່ວຍປະຊາກອນ 271 ລ້ານຄົນ ຫຼຸດພົ້ນຈາກຄວາມທຸກຍາກ

417

ລາຍງານຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດເປີດເຜີຍ ເມື່ອວັນພະຫັດ ອາທິດຜ່ານມາ ວ່າ ອິນເດຍຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນ 271 ລ້ານຄົນ ໃຫ້ຫລຸດພົ້ນຈາກຄວາມທຸກຍາກ ໃນໄລຍະກວ່າ 10 ປີ ນັບຕັ້ງແຕ່ໄລຍະປີ 2005-2006 ເຖິງ 2015-2016.

ລາຍງານລະບຸວ່າ ຄ່າດັດສະນີທີ່ຊີ້ວັດເຖິງຄວາມທຸກຍາກແບບຫຼມິຕິ (MPI) ຫຼື ຄວາມທຸກຍາກໃນມິຕິອື່ນໆ ທີ່ບໍ່ມີແຕ່ດ້ານເງິນທອງຂອງອິນເດຍຫຼຸດລົງຢ່າງວ່ອງໄວ ໂດຍທຽບຈາກປັດໄຈຂໍ້ບົກພ່ອງ 10 ປັດໄຈ ເຊັ່ນ: ຊັບສິນ, ເຊື້ອໄຟກ໊າຊຫຸງຕົ້ມ, ສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ໂພຊະນາການ ທີ່ຫຼຸດລົງຢ່າງມີຂໍ້ສົງໄສ.

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມເຖິງວ່າຈະສາມາດແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຫຼາຍມິຕິ ໃຫ້ແກ່ປະຊາກອນຈໍານວນມະຫາສານ 8,8% ຂອງປະຊາກອນ ທີ່ຍັງອາໄສຢູ່ໃນຄວາມທຸກຍາກຫຼາຍມິຕິຂັ້ນຮຸນແຮງສ່ວນປະຊາກອນ 19,3 ສຸ່ມສ່ຽງຕໍ່ການຜະເຊີນກັບຄວາມທຸກຍາກຫຼາຍມິຕິ ທັງຍັງມີຊາວອິນເດຍອີກ373 ລ້ານຄົນ ທີ່ປະສົບບັນຫາຖືກກີດກັນຢ່າງຮຸນແຮງດ້ວຍ.

ຄ່າດັດນີທີ່ຊີ້ວັດຄວາມທຸກຍາກຫຼາຍມິຕິຖືກພັດທະນາຂຶ້ນ ໃນປີ 2010 ໂດຍການລິເລິ່ມເພື່ອພັດທະນາມະນຸດ ແລະ ຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງອ໊ອກຟອດ (OPHI) ແລະ ສໍານັກງານໂຄງການພັດທະນາແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ (UNDP) ເຮັດໜ້າທີ່ຕິດຕາມຕົວຊີ້ວັດການຖືກກີດກັນ 10 ດ້ານ ໃນ 101 ປະເທດເຊັ່ນ: ດ້ານສຸຂະພາບ, ການສຶກສາ ແລະ ມາດຕະຖານການຄອງຊີບ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງຕິດຕາມຄວາມທຸກຍາກໃນດ້ານຂອງການຖືກກີດກັນຈາກກຸ່ມຄົນໃນຊີວິດປະຈໍາວັນອີກດ້ວຍ.

ທ່ານໂຊໂກະ ໂນດະ ຜູ້ແທນສໍານັກງານໂຄງການພັດທະນາແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈໍາອິນເດຍ ກ່າວວ່າ “ຄ່າດັດນີດັ່ງກ່າວຕິດຕາມເບິ່ງຄວາມກ້າວໜ້າຄັ້ງໃຫຍ່ຂອງອິນເດຍ ໃນການຫຼຸດຄວາມທຸກຍາກຫຼາຍມິຕິທົ່ວປະເທດ ຂະນະດຽວກັນ ກໍ່ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນພາບທີ່ຊັດເຈນຫຼາຍຂຶ້ນ ວ່າ ປະຊາກອນກຸ່ມໃດໃນປະເທດຖືກກີດກັນດ້ວຍວິທີໃດ ແລະ ໃນພື້ນທີ່ໃດ”.

ທ່ານກ່າວອີກວ່າພື້ນທີ່ທຸກຍາກທີ່ສຸດຂອງອິນເດຍກໍາລັງຊ່ວຍເຫຼືອກຸ່ມຄົນໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນຈາກຄວາມທຸກຍາກໂດຍໄວເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງປະເທດທີ່ຢືນຢັນວ່າ ຈະບໍ່ມີໃຜຖືກຖິມ ຕາມເປົ້າໝາຍການພັດທະນາຢ່າງຍັ່ງຍືນເຊິ່ງຖືເປັນເປົ້າໝາຍສໍາຄັນຂອງລັດຖະບານ.