ຈໍານວນ ເສືອໂຄ່ງ ໃນປ່າໂກງກາງ ປະເທດບັງກລາເທດ ເພິ່ມຂຶ້ນ ຄັ້ງທໍາອິດໃນຮອບ 15 ປີ

692

ຈໍານວນປະຊາກອນເສືອໂຄ່ງ ບໍລິເວນປ່າໂກງກາງ ໃນປະເທດບັງກລາເທດ ເພິ່ມຂຶ້ນເປັນຄັ້ງທໍາອິດ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2004 ເຊິ່ງເປັນຜົນມາຈາກຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງໜັກຂອງພາກລັດ ໃນການກວາດລ້າງກຸ່ມລັກລອບທໍາລາຍປ່າ ແລະ ລ່າສັດ.

ສໍານັກຂ່າວຕ່າງປະເທດລາຍງານຈາກນະຄອນຫຼວງທາກາປະເທດບັງກລາເທດ ເມື່ອວັນສຸກ ທີ 24 ພຶດສະພາ ວ່າ ກະຊວງປ່າໄມ້ຂອງບັງກລາເທດລາຍງານເມື່ອວັນພຸດ ວ່າ ຈໍານວນເສືອໂຄ່ງໃນປ່າໂກງກາງ “ຊຸນດໍບອນ (Sundarbans)” ໃນປະເທດເພິ່ມຂຶ້ນຈາກ 106 ໂຕເມື່ອປີ 2015 ເປັນ 114 ໂຕ ຈາກການສໍາຫຼວດເມື່ອປີຜ່ານມາ ເຊິ່ງເປັນຜົນຈາກການທີ່ລັດຖະບານປະຕິຮູບກົດໝາຍລົງໂທດການລ່າສັດ ແລະ ຕັດໄມ້ທໍາລາຍປ່າໃຫ້ຮຸນແຮງຍິ່ງຂຶ້ນແລະ ຄວາມພະຍາຍາມ ລະຫວ່າງ ຜູ້ທີ່ຊ່ຽວຊານຂອງບັງກລາເທດ ກັບ ນັກວິໄຈຈາກຕ່າງປະເທດ ໃນການອະນຸລັກແລະ ຂະຫຍາຍພັນ ເຖິງເປັນການເພິ່ມຂຶ້ນພຽງ 8% ແຕ່ຖືເປັນຄັ້ງທໍາອິດ ໃນຮອບ 15 ປີ ທີ່ລັດຖະບານທາກາຖືວ່າຢ່າງໜ້ອຍ “ກໍ່ເປັນສັນຍານທີ່ດີ”ວ່າ ແຜນຍຸດທະສາດດ້ານການອະນຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍສະເພາະບໍລິເວນປ່າໂກງກາງ ເຊິ່ງເປັນແຫຼ່ງທີ່ຢູ່ອາໄສຫຼັກຂອງເສືອໂຄ່ງໃນເຂດອ່າວເບງກອລ ນັ້ນ “ມາຖືກທາງແລ້ວ”.

ທັງນີ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງບັງກລາເທດຕິດຕັ້ງກ້ອງວົງຈອນປິດຫຼາຍຈຸດ ຕາມບໍລິເວນປ່າຊຸນດໍບອນ ເພື່ອສັງເກດພຶດຕິກໍາ ແລະ ນັບຈໍານວນປະຊາກອນເສືອໂຄ່ງ ເມື່ອປີຜ່ານມາ. ໂດຍປ່າຜືນນີ້ ມີອານາເຂດປະມານ 1ລ້ານເຮັກຕ້າ ສ່ວນໃຫຍ່ຄອບຄຸມພື້ນທີ່ທາງຕາເວັນອອກຂອງອິນເດຍ ທີ່ກໍາລັງພະຍາຍາມອະນຸລັກສາຍພັນເສືອໂຄ່ງເຊັ່ນກັນຂະນະທີ່ ອານາເຂດຂອງປ່າຊຸນດໍບອນ ສະເພາະໃນບັງກລາເທດ ມີພື້ນທີ່ປະມານ 165.600 ເຮັກຕ້າ ນອກຈາກພື້ນທີ່ທໍາມະຊາດແຫ່ງນີ້ເປັນແຫຼ່ງອາໄສຂອງເສືອໂຄ່ງທີ່ເຄີຍມີຈໍານວນຫຼາຍເຖິງ 440 ໂຕ ເມື່ອປີ2004 ແລ້ວ ຍັງມີປາໂລມາອິລະວະດີອີກດ້ວຍ ເຊິ່ງຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການສູນພັນເຊັ່ນກັນ.

ອີກປະການໜຶ່ງອົງການການສຶກສາວິທະຍາສາດ ແລະ ວັດທະນະທໍາແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ (ຢູເນສໂກ)ຂຶ້ນທະບຽນປ່າຊຸນດໍບອນເປັນມໍລະດົກໂລກທາງທໍາມະຊາດ ເມື່ອປີ 1997.