ຈີນຈັດໂຄງການໃຫ້ຄວາມຮູ້ເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບຜູ້ສູງອາຍຸ ຕັ້ງຄລີນິກປິ່ນປົວຟຣີປະຈໍາທ້ອງຖິ່ນ

453

ສຳນັກຂ່າວຊິນຫົວຂອງຈີນ ລາຍງານເມື່ອວັນເສົາ ທີ 18 ພຶດສະພາ ວ່າ ຈີນໄດ້ເປີດໂຕໂຄງການໃຫ້ຄວາມຮູ້ດ້ານການດູແລສຸຂະພາບ ແລະ ບໍລິການດ້ານການແພດ ສໍາລັບຜູ້ສູງອາຍຸ ໃນເຂດການປົກຄອງລະດັບມົນທົນຕ່າງໆ ທາງພາກຕາເວັນຕົກຂອງປະເທດ.

ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ຈັດໂດຍມູນລະນິທິສະຫວັດດິການປະຊາກອນຈີນ (China Population Welfare Foundation) ແລະ ກໍາກັບດູແລໂດຍໜ່ວຍງານດ້ານຜູ້ສູງອາຍຸ ແລະ ສຸຂະພາບ ສັງກັດຄະນະກໍາມະການສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດຂອງຈີນ (National Health Commission) ຈັດໃຫ້ມີກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ໄດ້ແກ່ການຈັດຊັ້ນຮຽນໃຫ້ຄວາມຮູ້ດ້ານການດູແລສຸຂະພາບທີ່ສູນດູແລຜູ້ສູງອາຍຸປະຈໍາທ້ອງຖິ່ນ ການສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ດ້ານສາທາລະນະສຸກໃນຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຄລີນິກປະຈໍາທ້ອງຖິ່ນທີ່ໃຫ້ບໍລິການຟຣີສຳລັບຜູ້ສູງອາຍຸ.

ຕາມກໍານົດການແລ້ວ ໂຄງການນີ້ຈະນໍາໄປບໍລິການໃນເຂດປົກຄອງລະດັບມົນທົນ 12 ແຫ່ງ ລວມເຖິງເຂດປົກຄອງຕົນເອງທິເບດ, ເຂດປົກຄອງຕົນເອງກວ່າງຊີຈ້ວງ ແລະ ມົນທົນເສສວນ.

ທັງນີ້ ປະເທດຈີນກໍາລັງເຂົ້າສູ່ສັງຄົມຜູ້ສູງອາຍຸຢ່າງວ່ອງໄວ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານບໍລິການການດູແລສຸຂະພາບຂອງຜູ້ສູງອາຍຸເພິ່ມຂຶ້ນສູງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ການຈັດຕັ້ງລະບົບດູແລສຸຂະພາບຜູ້ສູງອາຍຸທີ່ປະຊາຊົນເຂົ້າເຖິງໄດ້ ທັງໃນເຂດເມືອງ ແລະ ເຂດຊົນນະບົດ ຖືວ່າເປັນເລື່ອງເລັ່ງດ່ວນຢ່າງຍິ່ງ.