ຄາດເສດຖະກິດອິນເດຍຂະຫຍາຍຕົວຊ້າໃນຮອບປີ

366

ເສດຖະກິດອິນເດຍ ມີທ່າອ່ຽງຂະຫຍາຍຕົວໃນອັດຕາທີ່ຊ້າທີ່ສຸດໃນຮອບປີໃນໄຕມາດເດືອນຕຸລາຫາເດືອນທັນວາ ເນື່ອງຈາກລາຍຮັບໃນຊົນນະບົດຫຼຸດລົງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການໃນເມືອງທີ່ຂະຫຍາຍຕົວຊ້າລົງ ສົ່ງຜົນຕໍ່ການບໍລິໂພກ.

ນັກເສດຖະສາດ ຄາດຄະເນວ່າ: ເສດຖະກິດອິນເດຍ ຈະຂະຫຍາຍຕົວ 6,9% ເມື່ອປຽບທຽບກັບ 7,1% ໃນເດືອນກໍລະກົດ ຫາ ເດືອນກັນຍາ ປີ 2019 ໂດຍປັດໄຈກະຕຸ້ນການບໍລິໂພກຍັງຢູ່ໃນລະດັບຕໍ່າ ເນື່ອງຈາກສະພາບຄ່ອງທີ່ຝືດໃນໄຕມາດນີ້ຕະຫຼອດການບໍລິໂພກໃນຊົນນະບົດ.
ສໍາລັບການຄາດຄະເນຕົວເລກ ຈີດີພີ ເຊິ່ງມີກໍານົດເປີດຕົວໃນວັນທີ 28 ເດືອນກຸມພາ ຢູ່ລະຫວ່າງ 6,3% ແລະ 7,9% ເຊິ່ງຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກລະດັບສູງສຸດ ທີ່ 8,2% ໃນເດືອນເມສາ ຫາ ເດືອນມິຖຸນາ ປີ 2018.

ຄະນະກໍາມະການກໍານົດນະໂຍບາຍການເງິນຂອງລັດຖະບານ ອິນເດຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນ ແລະ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງການຄ້າ, ອັງກິດ ອອກຈາກ ອີຢູ, ລາຄານໍ້າມັນຍັງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຂະຫຍາຍຕົວໃນ ອິນໂດເນເຊຍ ນໍາອີກ.