ພຽງຕົ້ນປີ ຫວຽດນາມ ຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍເປັນປະຫວັດສາດ

321

ຫວຽດນາມ ລາຍງານວ່າ: ນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດທີ່ເດີນທາງເຂົ້າມາທ່ຽວຫວຽດນາມ ພາຍໃນເດືອນກຸມພາ ປີ 2019 ຄາດຄະເນວ່າບັນລຸຫຼາຍກວ່າ 1,58 ລ້ານຄົນ ເພີ່ມຂຶ້ນ 5,8% ເມື່ອປຽບທຽບໃສ່ໃນເດືອນມັງກອນ ປີ 2019.

ຈາກຕົວເລກດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ເດືອນກຸມພາ ປີ 2019 ເປັນເດືອນທີ່ ຫວຽດນາມ ຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດໄດ້ຫຼາຍເປັນປະຫວັດສາດ ເນື່ອງຈາກວ່າໃນເວລາດັ່ງກ່າວ ຫວຽດນາມ ກໍາລັງຢູ່ໃນເທດສະການບຸນປີໃໝ່ ໂດຍມີຫຼາຍເຫດການທີ່ໜ້າປະທັບໃຈໃນການດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວ.

ເມື່ອຄິດໄລ່ລວມໃນ 2 ເດືອນຕົ້ນປີ 2019 ແລ້ວ ນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາທ່ຽວຫວຽດນາມ ຄາດຄະເນວ່າບັນລຸທີ່ປະມານ 3 ລ້ານກວ່າຄົນ ເພີ່ມຂຶ້ນ 8% ເມື່ອປຽບທຽບໃສ່ໄລຍະເວລາດຽວກັນຂອງປີ 2018. ໃນນັ້ນ, ນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ເດີນທາງໂດຍທາງການບິນເພີ່ມຂຶ້ນ 5,5%, ທາງບົກເພີ່ມຂຶ້ນ 29,5% ແລະ ທາງທະເລຫຼຸດລົງ 40,7%.

ຂະນະທີ່ວາລະສານ Forbes ຂອງອາເມຣິກາ ໃຫ້ການຢັ້ງຢືນເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ: ຫວຽດນາມ ເປັນໜຶ່ງໃນ 14 ປາຍທາງທີ່ສົມແລ້ວວ່າເປັນປາຍທາງທີ່ເປັນບຸລິມະສິດຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວທົ່ວໂລກ ໃນປີ 2019.