ຕ່າງປະເທດອາໄສຢູ່ຍີ່ປຸ່ນສູງເປັນປະຫວັດການ ຂະນະທີ່ ຜູ້ອາໄສເກີນກຳນົດວີຊ່າ ກໍ່ສູງຕາມ

379

ເມື່ອໝົດປີ 2018 ຜ່ານມາ ຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ອາໄສ ຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ມີຈໍານວນສູງທີ່ສຸດເປັນປະວັດການ 2,73 ລ້ານຄົນ ສ່ວນຈໍານວນຜູ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຊາວຕ່າງຊາດໄດ້ສູງເກີນ 300.000 ຄົນ ເປັນຄັ້ງທໍາອິດ.

ກະຊວງຍຸດຕິທໍາຍີ່ປຸ່ນ ລະບຸວ່າ ຈໍານວນຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ອາໄສໃນຍີ່ປຸນ ແມ່ນ  2.731.093 ຄົນ ເພິ່ມຂຶ້ນຈາກການສໍາຫຼວດເມື່ອປີກ່ອນໜ້ານີ້ (ປີ 2017) 169.245 ຄົນ ເທົ່າກັບ 6,6% ແລະ ເປັນສະຖິຕິໃໝ່ 5 ປີຕິດຕໍ່ກັນ.

ເມື່ອແບ່ງຕາມສະຖານະຂອງຜູ້ອາໄສແລ້ວ ຜູ້ອາໄສຢູ່ຖາວອນມີຈໍານວນ 771.568 ຄົນ, ນັກຮຽນນັກສຶກສາຕ່າງຊາດ ມີ 337.000 ຄົນ ແລະ ຜູ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຊາວຕ່າງຊາດແມ່ນ 328.360 ຄົນ.

ເມື່ອແບ່ງຕາມປະເທດແລ້ວ ຜູ້ອາໄສທີ່ເປັນຊາວຈີນມີຈໍານວນຫຼາຍທີ່ສຸດ 764.720 ຄົນ, ຊາວເກົາຫຼີໃຕ້ 449.634 ຄົນ ແລະ ຊາວຫວຽດນາມ 330.835 ຄົນ ທັງນີ້ຈໍານວນຜູ້ອາໄສຊາວຫວຽດນາມ ເພິ່ມຂຶ້ນ ປະມານ 26% ຈາກປີກ່ອນໜ້າ ຫຼື ປີ 2017.

ກະຊວງຍຸດຕິທໍາຍີ່ປຸ່ນ ລະບຸວ່າ ເມື່ອວັນທີ 1 ມັງກອນ ມີຊາວຕ່າງຊາດທີ່ອາໄສຢູ່ໃນຍີ່ປຸ່ນເກີນເວລາທີ່ວີຊ່າກໍານົດແມ່ນ 74.167 ຄົນ ເພີ່ມຂຶ້ນ 11,5% ຈາກປີກ່ອນໜ້າ ແລະ ເພິ່ມຂຶ້ນຕໍ່ເນື່ອງເປັນປີທີ 5 ຕິດຕໍ່ກັນ.

ເມື່ອແຍກຕາມປະເທດແລ້ວຜູ້ອາໄສເກີນເວລາຂອງວີຊ່າແມ່ນຊາວເກົາຫຼີເໜືອມີຈໍານວນຫຼາຍທີ່ສຸດ 12.766 ຄົນ, ຊາວຫວຽດນາມ 10.131 ຄົນ ແລະ ຊາວຈີນ 10.119 ຄົນ ຈໍານວນຊາວຫວຽດນາມ ທີ່ອາໄສເກີນກໍານົດແມ່ນເພິ່ມຂຶ້ນເຖິງ 65% ເມື່ອທຽບແບບປີຕໍ່ປີ.