Monday, January 17, 2022

ລະວັງ ພາຍຸລະດຸຮ້ອນໃນໄລຍະຕົ້ນອາທິດນີ້

ຄໍາເຕືອນ: ໃນໄລຍະວັນທີ່ 01-03 ເມສາ 2019 ຄວາມກົດດັນສູງຂອງອາກາດເຢັນຈາກປະເທດຈີນຍັງຈະມີກຳລັງອ່ອນປົກຄຸມຢູ່ພາກເໜຶອຂອງປະເທດລາວ, ສົມທົບກັບກະແສລົມຕາເວັນຕົກພັດປົກຄຸມເປັນສ່ວນໃຫຍ່, ສ່ວນພາກກາງ ພາ ພາກໃຕ້ ຄວາມກົດດັນຕໍ່າຂອງອາກາດຮ້ອນຍັງປົກຄຸມ ແລະ ລົມຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ພັດປົກຄຸມ, ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ມີພະຍຸລະດູຮ້ອນເກີດຂື້ນຢູ່ບາງທ້ອງຖິ່ນໃນແຕ່ລະພາກ. ດັ່ງນັ້ນ ຈື່ງຂໍແຈ້ງເຕືອນປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ຈົ່ງມີສະຕິຕໍ່ສະພາບອາກາດທີ່ຈະເກີດຂື້ນໃນໄລຍະຕົ້ນອາທິດ ແລະ ໃຫ້ຕິດຕາມຂ່າວພະຍາກອນອາກາດຈາກກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດເປັນປະຈຳ. ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດໄດ້ອອກບົດລາຍງານຄາດຄະເນສະພາບອາກາດ ສະບັບເລກທີ0437...

ກຽມຮັບມືພາຍຸລະດູຮ້ອນ!! ໃນວັນທີ 28-31ມີນາຈະມີຝົນຕົກ ຢູ່ທົ່ວທຸກພາກຂອງປະເທດລາວ

ໃນໄລຍະວັນທີ 28-31 ມີນາ 2019 ຄວາມກົດດັນສູງຂອງອາກາດເຢັນຈາກປະເທດຈີນຈະມີກຳລັງອ່ອນປົກຄຸມຢູ່ທົ່ວທຸກພາກຂອງປະເທດລາວສົມທົບກັບກະແສລົມຕາເວັນຕົກ-ຕາເວັນຕົກສ່ຽງໃຕ້ ພັດປົກຄຸມເປັນສ່ວນໃຫຍ່,ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ມີຝົນຕົກ ຟ້າຮ້ອງ ຟ້າເຫຼື້ອມພ້ອມມີລົມພັດແຮງຢູ່ບາງທ້ອງຖິ່ນໃນແຕ່ະພາກ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈື່ງແຈ້ງເຕືອນເຖິງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ,ຈົ່ງມີສະຕິຕໍ່ສະພາບອາກາດທີ່ຈະເກີດຂື້ນໃນໜື່ງອາທິດຕໍ່ໜ້າ ແລະ ໃຫ້ຕິດຕາມຂ່າວພະຍາກອນອາກາດຈາກກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດເປັນປະຈຳ. ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດໄດ້ອອກບົດລາຍງານຄາດຄະເນສະພາບອາກາດ ສະບັບເລກທີ 0409 ລົງວັນທີ25 ມີນາ 2019. ໃນໄລຍະໜື່ງອາທິດຕໍ່ໜ້າ ວັນທີ 25-31...

ອາກາດຮ້ອນ ແລະ ຍັງຈະມີຝົນຕົກໃນລະດັບຄ່ອຍຢູ່ບາງທ້ອງຖິ່ນແຂວງພາກໃຕ້

ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ພະຍາກອນອາກາດປະຈໍາວັນທີ 25 ມີນາ 2019 ຄວາມກົດດັນສູງຂອງອາກາດເຢັນຍັງປົກຄຸມຢູ່ພາກເໜືອດ້ານຕາເວັນອອກ ລົງຫາ ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ ຂອງປະເທດລາວດ້ວຍກໍາລັງອ່ອນ, ສ່ວນພາກເໜືອດ້ານຕາເວັນຕົກ ຄວາມກົດດັນຕໍ່າຂອງອາກາດຮ້ອນຍັງປົກຄຸມ ພ້ອມດຽວກັນລົມຕາເວັນຕົກພັດປົກຄຸມພາກເໜືອ ແລະ ລົມຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ພັດປົກຄຸມພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້, ເຊິ່ງລັກສະນະເຊັ່ນນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ ອາກາດຍັງສືບຕໍ່ຮ້ອນຢູ່ຕື່ມອີກ ແລະ ຈະມີຝົນຕົກຟ້າຮ້ອງ...

ຍັງຈະມີຝົນຕົກ ຟ້າຮ້ອງ ຟ້າເຫຼື້ອມຢູ່ບາງທ້ອງຖິ່ນ ໃນທົ່ວທຸກພາກຂອງປະເທດລາວ

ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສະພາບອາກາດໂດຍທົ່ວໄປລວມເວລາ 7:00 ໂມງຂອງວັນທີ 20/03/2019. ບໍລິເວນຄວາມກົດດັນຕໍາຂອງອາກາດຮ້ອນຍັງປົກຄຸມຢູ່ທົ່ວທຸກພາກຂອງປະເທດລາວດ້ວຍກຳລັງປານກາງ ແລະ ສົມທົບກັບສອງກະແສລົມຕາເວັນຕົກພັດປົກຄຸມພາກເໜືອ ແລະ ກະແສລົມຕາເວັນຕົກສ່ຽງໃຕ້ພັດປົກຄຸມພາກກາງ ຫາ ພາກໃຕ້, ເຊິ່ງລັກສະນະເຊັ່ນນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ມີຝົນຕົກ ຟ້າຮ້ອງ ຟ້າເຫຼື້ອມ ພ້ອມມີລົມພັດແຮງຢູ່ບາງທ້ອງຖິ່ນແຂວງພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ ແລະອາກາດຍັງຮ້ອນ ຫາ ຮ້ອນເອົ້າ. ສຳຫຼັບຄ່າຝຸ່ນລະອອງທີ່ມີຂະໜາດ 2.5...

ອາກາດຮ້ອນ ແລະ ຄ່າຝຸນລະອອງເຊົ້ານີ້ແມ່ນ 91.2 ໄມໂຄຼກາມ/ຕໍ່ໜຶ່ງແມັດກ້ອນ

ຄ່າຝຸ່ນລະອອງທີ່ມີຂະໜາດ 2.5 ໄມຄຼອນ ຫຼື PM 2.5 ຄ່າສະເລ່ຍຂອງເຊົ້າມື້ນີ້ແມ່ນ 91.2 ໄມໂຄຼກາມ/ຕໍ່ໜຶ່ງແມັດກ້ອນ ຊຶ່ງເຫັນວ່າການຈັດລະດັບຄຸນນະພາບຂອງອາກາດທີ່ມີຜົນຕໍ່ສຸຂະພາບແມ່ນຍັງຢູ່ໃນລະດັບປານກາງ. ສະພາບອາກາດໂດຍທົ່ວໄປລວມເວລາ 7:00 ໂມງຂອງວັນທີ 18/03/2019.      ບໍລິເວນຄວາມກົດດັນສູງຂອງອາກາດເຢັນຍັງສືບຕໍ່ປົກຄຸມຢູ່ທົ່ວທຸກພາກຂອງປະເທດລາວດ້ວຍກຳລັງອ່ອນ ແລະ ສົມທົບກັບສອງກະແສລົມຕາເວັນຕົກພັດປົກຄຸມພາກເໜືອ ແລະ ກະແສລົມຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ພັດປົກຄຸມກາງກາງ ຫາ ພາກໃຕ້, ເຊິ່ງລັກສະນະເຊັ່ນນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ມີຝົນຕົກ ຟ້າຮ້ອງ ຟ້າເຫຼື້ອມ ພ້ອມມີລົມພັດແຮງຢູ່ບາງທ້ອງຖິ່ນແຂວງພາກເໜືອ,...

ວັນທີ 11-13 ອາກາດຍັງສືບຕໍ່ຮ້ອນຈາກນັ້ນ ວັນທີ 14-17 ອາກາດເຢັນລົງ1-3ອົງສາ

ຄຳເຕືອນ: ໃນໄລຍະວັນທີ 14-17 ມີນາ 2019 ຄວາມກົດດັນສູງຂອງອາກາດເຢັນຈາກປະເທດຈີນ ຈະມີກຳລັງແຮງເພີ່ມຂື້ນ ແຜ່ລົງມາປົກຄຸມຢູ່ທົ່ວທຸກພາກຂອງປະເທດລາວ ສົມທົບກັບກະແສລົມຕາເວັນຕົກ-ຕາເວັນຕົກສ່ຽງໃຕ້ ຈະມີກຳລັງແຮງເພີ່ມຂື້ນພັດປົກຄຸມດ້ວຍກຳລັງປານກາງ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ມີຝົນຕົກ ຟ້າຮ້ອງ ຟ້າເຫຼື້ອມ ໝາກເຫັບຕົກ ພ້ອມມີລົມພັກແຮງຢູ່ບາງທ້ອງຖິ່ນໃນແຕ່ລະພາກ, ດັ່ງນັ້ນ ຈື່ງແຈ້ງເຕືອນເຖິງປະຊາຊົນ ບັນດາເຜົ່າ ຈົ່ງມີສະຕິຕໍ່ສະພາບອາກາດທີ່ຈະເກີດຂື້ນໃນໄລຍະ 1​ອາທິດຕໍ່ໜ້າ ແລະ ໃຫ້ຕີດຕາມຂ່າວພະຍາກອນອາກາດຈາກກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດເປັນປະຈຳ. ກົມອຸຕຸນິຍົມ...

ອາກາດຮ້ອນ ຫຼາຍເຂດອຸນຫະພູມສູງເຖິງ 35-36 ອົງສາ

ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ພະຍາກອນອາກາດປະຈໍາວັນທີ 06 ມີນາ 2019 ບໍລິເວນຄວາມກົດດັນຕໍ່າຂອງອາກາດຮ້ອນຍັງສືບຕໍ່ປົກຄຸມຢູ່ທົ່ວທຸກພາກຂອງປະເທດລາວ ແລະ ສົມທົບກັບກະແສລົມຕາເວັນຕົກພັດປົກຄຸມເປັນສ່ວນໃຫ່ຍ. ເຊິ່ງລັກສະນະເຊັ່ນນີ້, ຈະເຮັດໃຫ້ອາກາດເຢັນໃນຕອນເຊົ້າ, ສ່ວນໃນຕອນບ່າຍອາກາດຍັງສືບຮ້ອນຢູ່ຕື່ມອີກໃນແຕ່ລະພາກ ແລະ ຈະມີຝົນຕົກຟ້າຮ້ອງໃນລະດັບຄ່ອຍຢູ່ບາງທ້ອງຖິ່ນແຂວງພາກກາງ ພ້ອມມີລົມພັດແຮງເປັນບາງໂອກາດ ພາກເໜຶອດ້ານຕາເວັນອອກ: ອາກາດເຢັນຕອນເຊົ້າ ພ້ອມມີໝອກປົກຫຸ້ມຢູ່ທົ່ວໄປ ແລະ ຈະມີຝົນຕົກໃນລະດັບຄ່ອຍຢູ່ບາງທ້ອງຖິ່ນແຂວງຜົ້ງສາລີ. ອຸນຫະພູມໃນລະຫວ່າງ 13-31 ອົງສາ. ພາກເໜຶອດ້ານຕາເວັນຕົກ: ອາກາດເຢັນໃນຕອນເຊົ້າ...

ອາກາດຮ້ອນໃນຕອນບ່າຍ ແລະ ຈະມີຝົນຕົກໃນລະດັບຄ່ອຍຢູ່ບາງທ້ອງຖິ່ນ

ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ພະຍາກອນອາກາດປະຈໍາວັນທີ 05 ມີນາ 2019 ບໍລິເວນຄວາມກົດດັນຕໍ່າຂອງອາກາດຮ້ອນຍັງປົກຄຸມຢູ່ທົ່ວທຸກພາກຂອງປະເທດລາວ ແລະ ສົມທົບກັບກະແສລົມຕາເວັນຕົກພັດປົກຄຸມພາກເໜືອ ແລະ ກະແສລົມຕາເວັນຕົກສ່ຽງໃຕ້ພັດປົກຄຸມພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້. ຊຶ່ງລັກສະນະເຊັ່ນນີ້, ຈະເຮັດໃຫ້ອາກາດຍັງສືບຮ້ອນຢູ່ຕື່ມອີກໃນແຕ່ລະພາກ ແລະ ຈະມີຝົນຕົກຟ້າຮ້ອງຟ້າເຫຼື້ອມໃນລະດັບຄ່ອຍຢູ່ບາງທ້ອງຖິ່ນແຂວງພາກເໜືອດ້ານຕາເວັນອອກ ລົງຫາພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ ພ້ອມມີລົມພັດແຮງເປັນບາງໂອກາດ. ພາກເໜຶອດ້ານຕາເວັນອອກ: ອາກາດເຢັນໃນຕອນເຊົ້າ...

ວັນທີ04-06 ມີນາ 2019 ຈະມີຝົນຕົກ ຟ້າຮ້ອງ ຟ້າເຫຼື້ອມ ແລະ ໝາກເຫັບຕົກ ຢູ່ບາງທ້ອງຖິ່ນໃນແຕ່ລະພາກ

ຄຳເຕືອນ: ໃນໄລຍະວັນທີ 04-06 ມີນາ 2019 ກະແສລົມຕາເວັນຕົກ-ຕາເວັນຕົກສ່ຽງໃຕ້ຈະພັດປົກຄຸມດ້ວຍກຳລັງປານກາງ, ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ມີຝົນຕົກ, ຟ້າຮ້ອງ, ຟ້າເຫຼື້ອມ, ໝາກເຫັບຕົກ ພ້ອມມີລົມພັດແຮງຢູ່ບາງທ້ອງຖິ່ນໃນແຕ່ລະພາກ, ດັ່ງນັ້ນ ຈື່ງແຈ້ງເຕືອນປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ, ຈົ່ງມີສະຕິຕໍ່ສະພາບອາກາດທີ່ຈະເກີດຂື້ນໃນໄລຍະໜື່ງອາທີດຕໍ່ໜ້າ ແລະ ໃຫ້ຕິດຕາມຂ່າວພະຍາກອນອາກາດ ຈາກກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ. ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດໄດ້ອອກບົດລາຍງານສະພາບອາກາດໃນໄລຍະຄາດຄະເນ ແຕ່ວັນທີ 04-10 ມີນາ...

ຈະມີຝົນຕົກຢູ່ບາງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ບາງເຂດອາກາດຈະຮ້ອນເຖິງ 37 ອົງສາ

ສະພາບອາກາດບ້ານເຮົາທຸກມື້ນີ້ ເອົາແນ່ເອົານອນບໍ່ໄດ້ ບາງຄັ້ງຕອນເຊົ້າມີຝົນຕົກ ແຕ່ຕອນສວຍ ພັດອາກາດຮ້ອນ, ສະພາບອາກາດມີການປ່ຽນແປງໄປທຸກເວລາ ສະນັ້ນຈົ່ງຮັກສາສຸຂະພາບໃຫ້ແຂງແຮງຢູ່ຕະຫຼອດ ເພື່ອກຽມຮັບມື ກັບສະພາບອາກາດທີ່ປ່ຽນແປງໄປເລື້ອຍ ແລະ ໃຫ້ຕິດຕາມຂ່າວພະຍາກອນອາກາດຢູ່ຕະຫຼອດ ເພື່ອຈະໄດ້ຮັບຮູ້ທັນເຫດການຂອງສະພາບອາກາດທີ່ຈະເກີດຂື້ນຢູ່ສະເໝີ. ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ພະຍາກອນອາກາດປະຈໍາວັນທີ 01 ມີນາ 2019 ບໍລິເວນຄວາມກົດດັນອາກາດສູງຂອງອາກາດເຢັນໄດ້ປົກຄຸມຢູ່ທຸກພາກຂອງປະເທດລາວດ້ວຍກຳລັງອ່ອນ, ສົມທົບກັບສອງກະແສລົມຕາເວັນຕົກພັດປົກຄຸມພາກເໜືອ ແລະ ລົມຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ພັດປົກຄຸມພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້,...

ຂ່າວຫຼ້າສຸດ

ຮອງເຈົ້າເມືອງໄຊຍະບູລີ ລົງຕິດຕາມ ການກໍ່ສ້າງຂົວເບເລ ຂ້າມແມ່ນ້ຳເງິນ

ວັນທີ 13 ມັງກອນ 2022 ນີ້. ຢູ່ທີ ເມືອງເງິນ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ. ທ່ານ ທອງພັນ ສຸກສະຫວັດ ຮອງເຈົ້າເມືອງໆເງິນ ຜູ້ຊີ້ນຳວຽກງານເສດຖະກິດຂັ້ນເມືອງ, ທ່ານ ສົມເດດ ຄຳພາ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງເມືອງ, ທີມງານບໍລິສັດ ຊະນະໄຊກໍ່ສ້າງຂົວທາງ ແລະ...

ທ່ານ ວັນນະດາ ພົມມະສະຖິດ ຂຶ້ນເປັນຜູ້ອຳນວຍການໂຮງງານກາເຟດາວ​ ຄົນໃໝ່

ວັນທີ 14 ມັງກອນ 2022 ໄດ້ມີພິທີມອບ​ - ຮັບ ໜ້າທີ່ຜູ້ບໍລິຫານ​ ໂຮງງານກາເຟດາວ​ ຈໍາກັດ​ ລະຫວ່າງ ທ່ານ ນາງ ບຸນເຮືອງ ແແຄຣລໍ ລິດດັງ ອຳນວຍການໂຮງງານກາເຟດາວ ຈໍາກັດ (ຜູ້ເກົ່າ) ກັບ ທ່ານ ວັນນະດາ ພົມມະສະຖິດ ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງງານກາເຟດາວ​...

ປະຊາຊົນ 3 ບ້ານໃນກຸ່ມດອນຄູນ ເມືອງວຽງຄໍາ ໄດ້ຮັບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອຈາກອົງການກາແດງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ອົງການກາແດງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ສົມທົບກັບຫ້ອງການແຮງງານ ແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມເມືອງວຽງຄໍາ ໄດ້ໄປມອບເຄື່ອງໃຫ້ປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກ ຢູ່ບ້ານລ້ອງຫຍ້າ, ບ້ານໃໝ່ ແລະບ້ານນໍ້າມີ້ ກຸ່ມດອນຄູນ ເມືອງວຽງຄໍາ ມີ ທ່ານ ບຸນນາກ ເພັດສຸພັນ ຮອງຫົວໜ້າອົງການກາແດງລາວປະຈຳແຂວງ ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ຕາງໜ້າຫ້ອງການແຮງງານ ແລະສະຫວັດດີການ-ສັງຄົມເມືອງ, ຄະນະພັດທະນາກຸ່ມບ້ານ ແລະປະຊາຊົນ 3 ບ້ານ ເຂົ້າຮ່ວມ. ເຄື່ອງທີ່ນໍາໄປມອບຄັ້ງນີ້ ປະກອບມີ...