ນັກສຶກສາລາວຍັງຢູ່ ຫູເປີ່ຍ ສປ ຈີນ ຈໍານວນໜຶ່ງ ສະຖານທູດເຜີຍ ປອດໄພທຸກຢ່າງ

469

ສະຖານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ປະຈຳ ສປ ຈີນ ລາຍງານເຖິງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສປປ ລາວ, ຫ້ອງການກະຊວງ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະກິລາ ສະບັບເລກທີ 46/ສລຈ.ຫກ, ລົງວັນທີ 27 ມັງກອນ 2020 ລາຍງານສະພາບຂອງນັກສຶກສາລາວ ທີ່ຮຽນ ຢູ່ ສປ ຈີນ ຫລັງຈາກປິດການຄົມມະນາຄົມ ເຂົ້າ-ອອກ ເມືອງອູຮັ້ນ ແຂວງຫູເປີ່ຍ ສປ ຈີນ.

ສະເພາະຢູ່ ເມືອງອູຮັ້ນ ແຂວງຫູເປີ່ຍ ມີນັກສຶກສາລາວ ທີ່ກັບປະເທດລາວ ຫລັງຈາກສອບເສັງແລ້ວ 98 ຄົນ ຍິງ 41 ຄົນ ສ່ວນຍັງຢູ່ ແຂວງຫູເປີ່ຍ ມີທັງໝົດ 49 ຄົນ ຍິງ 20 ຄົນ, ນັກສຶກສາເຫລົ່ານີ້ ຂຶ້ນກັບການຄຸ້ມຄອງ ຂອງສະຖານກົງສຸນໃຫຍ່ ຊ່າງຊາ ແລະ ຢູ່ໃນຄວາມປອດໄພທຸກຢ່າງ ທັງໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່ຈາກບັນດາໂຮງຮຽນ ແລະການຈັດຕັ້ງພັກ ລັດ ຂອງແຂວງຫູເປີ່ຍ ເປັນຢ່າງດີ.

ສ່ວນວ່າ ນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຢູ່ ສປ ຈີນ ໃນແຂວງອື່ນໆ ແມ່ນໄດ້ກັບ ສປປ ລາວ ຫລັງຈາກສອບເສັງພາກຮຽນ ທີ 1 ແຕ່ກາງເດືອນທັນວາ 2019 ຫາຕົ້ນເດືອນ 1 ປີ 2020 ແລະຍັງມີຈຳນວນໜຶ່ງກໍ່ສືບຕໍ່ທະຍອຍກັບ ສປປ ລາວ.

ສ່ວນນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນຕ່າງໆ ໃນ ສປ ຈີນ ແມ່ນຍັງມີໜ້ອຍ ແລະໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່ຈາກການຈັດຕັ້ງ ກໍ່ຄືໂຮງຮຽນເປັນຢ່າງດີ.