ແຫ້ງແລ້ງກວ່ານີ້ຍັງມີ! ພົບໄດ້ອີກ 3ເດືອນຕໍ່ໜ້າ ເຕືອນໃຊ້ນໍ້າຢ່າງປະຢັດ

524

ໃນອີກ 3ເດືອນຕໍ່ໜ້າປະລິມານນ້ຳຝົນຈະມີໜ້ອຍລົງໄປອີກ ເຮັດໃຫ້ລະດັບແມ່ນໍ້າຂອງ ແລະ ແມ່ສາຂາສືບຕໍ່ແຫ້ງລົງ ພ້ອມສົ່ງຜົນໃຫ້ມີສະພາບແຫ້ງແລ້ງຢູ່ບາງທ້ອງຖິ່ນໃນບາງເຂດ ດັ່ງນັ້ນ, ຄວນມີການວາງແຜນຮັບມືກັບສະພາບແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ນໍາໃຊ້ນໍ້າຢ່າງປະຢັດ.

ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ອອກບົດລາຍງານ ສະບັບເລກທີ 0075/ກອຕທ ລົງວັນທີ 20 ມັງກອນ 2020 ກ່ຽວກັບ ຄາດຄະເນສະພາບອາກາດປະຈໍາເດືອນ ທັນວາ 2019 ແລະ ຄາດຄະເນສະພາບອາກາດປະຈໍາ 3 ເດືອນ: ມັງກອນ ຫາ ມີນາ 2020 ດັ່ງລຸ່ມນີ້

ພາບປະກອບຂ່າວ

ສະພາບອາກາດໃນໄລຍະທ້າຍເດືອນມັງກອນ 2020: ຈະມີຝົນຕົກໃນລະດັບຄ່ອຍຢູ່ບາງທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍສະເພາະເຂດພາກເໜືອດ້ານຕາເວັນອອກ ລົງຫາ ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້, ພ້ອມຄາດຄະເນອຸນຫະພູມສະເລ່ຍປະຈໍາເດືອນ ມັງກອນ 2020 ຈະສູງກວ່າເກນປົກກະຕິ ແລະ ປະລິມານນໍ້າຝົນຈະສູງກວ່າເກນປົກກະຕິໃນເຂດພາກເໜືອດ້ານຕາເວັນອອກ ແລະ ເຂດພາກກາງ ສ່ວນເຂດພາກເໜືອດ້ານຕາເວັນຕົກ ແລະ ເຂດພາກໃຕ້ຈະຫຼຸດເກນປົກກະຕິ.

ພາບປະກອບຂ່າວ

ທັງນີ້ ຄາດຄະເນສະພາບອາກາດປະຈໍາເດືອນ ກຸມພາ 2020: ໃນໄລຍະຕົ້ນເດືອນ ກຸມພາ ຈະມີຝົນຕົກໃນລະດັບຄ່ອຍຢູ່ບາງທ້ອງຖິ່ນແຂວງພາກເໜືອ ແລະ ພາກກາງ, ສໍາລັບການສະເລ່ຍປະລິມານນໍ້າຝົນປະຈໍາເດືອນ ກຸມພາ 2020 ຈະຫຼຸດເກນປົກກະຕິເປັນສ່ວນໃຫຍ່.

ພາບປະກອບຂ່າວ

ສ່ວນເດືອນ ມີນາ 2020: ໂດຍລວມອຸນຫະພູມສະເລ່ຍປະຈໍາເດືອນຈະສູງກວ່າເກນປົກກະຕິ, ສໍາລັບປະລິມານນໍ້າຝົນ ຈະຫຼຸດເກນປົກກະຕິໃນແຕ່ລະພາກ.

ພາບປະກອບຂ່າວ

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດໄດ້ວົງເລັບໄວ້ວ່າ ໃນໄລຍະ 3 ເດືອນຕໍ່ຫນ້າ ສະພາບຝົນຈະມີຝົນຕົກໜ້ອຍ ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ລະດັບນ້ໍາຂອງ ແລະ ສາຂາ ສືບຕໍ່ແຫ້ງລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍ່ຈະເກີດມີສະພາບແຫ້ງແລ້ງຢູ່ບາງທ້ອງຖິ່ນແຂວງພາກເໜືອດ້ານຕາເວັນຕົກ ລົງຫາ ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້. ດັ່ງນັ້ນ, ຄວນມີການວາງແຜນຮັບມືກັບສະພາບແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ການນໍາໃຊ້ນ້ໍາຢ່າງປະຢັດ.