ຂ່າວດ່ວນ ຂ່າວດີ! ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອຜ່າຕັດແຜໄຟໄໝ້ ແລະ ນໍ້າຮ້ອນລວກ

467

ມາອີກແລ້ວ ຂ່າວດີສໍາລັບໃຜທີ່ເຄີບປະສົບກັບບັນຫາໄຟໄໝ້ນໍ້າຮ້ອນລວກ, ສາມາດເຂົ້າໄປຮັບກວດສອບກ່ອນຜ່າຕັດທີ່ໂຮງໝໍມະໂຫສົດໄດ້ໃນວັນທີ 9 ຫາ 21 ກຸມພາ 2020 ນີ້.

ໂດຍຈະມີທີມແພດຊ່ຽວຊານຜ່າຕັດ ອົດສະຕາລີ-ນິວຊີແລນ ຈະທໍາການຜ່າຕັດຮ່ວມກັບທີມແພດຊ່ຽວຊານຂອງໂຮງໝໍມະໂຫສົດ ຢູ່ໂຮງໝໍມະໂຫສົດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ເຊິ່ງໃນການຜ່າຕັດກຸ່ມລາວສາກົນເພື່ອການສະໜັບສະໜູນ(Lao international support Group, LISG) ຈະຊ່ວຍຄ່າເດີນທາງຈາກບ້ານຂອງຄົນເຈັບຮອດໂຮງໝໍ ແລະ ຄ່າອາຫານໄລຍະນອນໂຮງໝໍສໍາລັບຄົນເຈັບ ແລະ ຜູ້ຕິດຕາມ 1ຄົນ(ສະເພາະຄົນເຈັບທີ່ໄດ້ຮັບການເຂົ້ານອນເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະໄດ້ຄ່າເດີນທາງ)