ໂຮ! ຂະບວນໃຫຍ່ແທ້ ຕໍາຫຼວດກັກຄາລະວານລົດຈັກຂີ່ກວນເມືອງ 300ກວ່າຄັນ

549

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ສົມທົບກັບຈະລາຈອນເມືອງ ຈຳພອນ ຊຸດປາມປາບ ໄດ້ສະກັດກັກ ກຸ່ມລົດຈັກຄາລະວານທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກພາກສ່ວນໃດ ຈຳນວນ 200-300 ກວ່າຄັນ, ເຊິ່ງລົດທີ່ກັກໄດ້ເປັນລົດດັດສະພາບ ແລະ ປັບແຕ່ງ

ທັງນີ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ເຂົ້າຈັບກຸກໄດ້ແມ່ນ ອ່າງນ້ຳສຸຍ ເມືອງຈຳພອນ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ເນື່ອງຈາກໄດ້ຮັບຮ້ອງຮຽນມາຈາກປະຊາຊົນ ວ່າກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ສ້າງຄວາມວຸ້ນວາຍຂີ່ລົດຈັກເປັນກຸ່ມແກ້ງ ແລະ ໃຊ້ສຽງທໍ່ດັ່ງເກີນເຫດ

ນອກຈາກນີ້ກໍຂີ່ລົດແຂ່ງກັນ ສ້າງຄວາມລຳຄານໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ນຳໃຊ້ລົດນໍາໃຊ້ຖະໜົນຢູ່ຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຂໍຊົມເຊີຍມາຍັງເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນຢ່າງແທ້ຈິງ