ລາວເກີດແຜນດິນໄຫວມາແລ້ວ 219 ຄັ້ງ

522

ເຫດການແຜ່ນດິນໄຫວໃນລາວເຄີຍເກີດຂຶ້ນຮຸນແຮງໃນປີ 2007 ວັດແທກໄດ້ 6,4ຣິກເຕີ ທີ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ຫຼ້າສຸດປີ 2019 ເກີດເຫດແຜ່ນດິນໄຫວຂຶ້ນອີກວັດແທກໄດ້ 5,9ຣິກເຕີ ໃນເວລາ 4 ໂມງ 03ນາທີ ແລະ ເກີດມີ After shock ເກີດຂຶ້ນ ໃນເວລາ 6 ໂມງ 50 ນາທີ ວັດແທກໄດ້ 6,4ຣິກເຕີ ຢູ່ເມືອງຫົງສາ ແຂວງໄຊຍະບູລີ.ຖ້າລວມຕະຫຼອດ 12ປີເຫັນວ່າເກີດແຜນດິນໄຫວ 219ຄັ້ງ ໃນນັ້ນປີ 2011 ເກີດຫຼາຍກວ່າໝູ່ 56 ຄັ້ງ

ພະແນກຕາໜ່າງສະຖານີອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ແຜ່ນດິນໄຫວ ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເຫດການແຜ່ນດິນໄຫວຮຸນແຮງໃນວັນທີ 21 ພະຈິກ 2019  ນັບໄດ້ວ່າເປັນຮອບ 13ປີ ຫຼັງຈາກເກີດເຫດຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໃນວັນທີ 16 ພຶດສະພາ 2007 ວັດແທກໄດ້ 6,4ຣິກເຕີ ເຊິ່ງເຂດດັ່ງກ່າວສາມາດຮັບຮູ້ ແລະ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໄດ້, ຫຼ້າສຸດ ໃນວັນທີ 21 ພະຈິກ 2019 ເຫດການດັ່ງກ່າວກັບມາເກີດກັບແຂວງນີ້ອີກຄັ້ງ ທີ່ວັດແທກໄດ້ 6,4ຣິກເຕີ ເຊັ່ນກັນ, ເຊິ່ງສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ເກີດບໍ່ສາມາດລະບຸໄດ້ຊັດເຈນເນື່ອງຈາກມັນເປັນໄພທໍາມະຊາດ ແຕ່ໜຶ່ງໃນສາເຫດນັ້ນແມ່ນຍ້ອນໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວມີຮອຍເລື່ອນມາແຕ່ດົນ ເມື່ອເກີດມີການສັ່ນສະເທືອນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມັນມີຜົນກະທົບທະວີຄູນຂຶ້ນ

ເຊິ່ງຫຼັງຈາກເຫດການດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ກໍໄດ້ອອກແຈ້ງການກ່ຽວກັບການເກີດເຫດການແຜ່ນດິນໄຫວ ເລກທີ 1661 ລົງວັນທີ 21 ພະຈິກ 2019 ສະບັບທີ 1 ໂດຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນວັນທີ 21 ພະຈິກ 2019 ເກີດມີສະພາບແຜ່ນດິນໄຫວໃນຂອບເຂດ ສປປ ລາວ ຈໍານວນ 18 ຄັ້ງ, ເຊິ່ງຄັ້ງທີ 2 ມີຄວາມແຮງ 5,9 ຣິກເຕີ ໃນເວລາ 4 ໂມງ 3ນາທີ, ຄັ້ງທີ 17 ມີຄວາມແຮງ 6,4ຣິກເຕີ ເວລາ 6 ໂມງ 50 ນາທີ ຢູ່ເມືອງຫົງສາ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ ຮູ້ສຶກສັ່ນສະເທືອນ ໃນບັນດາແຂວງພາກເໜືອ ຈົນເຖິງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຫຼັງຈາກນັ້ນ ໃນວັນດຽວກັນ ກໍ່ມີແຈ້ງການສະບັບທີ 2 ກ່ຽວກັບເຫດການດັ່ງກ່າວ ໂດຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຫຼັງຈາກແຈ້ງການສະພາບແຜ່ນດິນໄຫວ ສະບັບທີ 1 ມາຮອດປັດຈຸບັນເກີດຂຶ້ນອີກ 11ຄັ້ງ, ເຊິ່ງຄັ້ງທີ່ມໃີຄວາມຮຸນແຮງສູງສຸດແມ່ນເວລາ 8ໂມງ ວັດແທກໄດ້ 4,8ຣິກເຕີ, ຄວາມເລິກ 7ກິໂລແມັດ ແລະ ຄັ້ງສຸດທ້າຍໃນເວລາ 10ໂມງ 36 ນາທີ ວັດແທກໄດ້ 3,6ຣິກເຕີ ຄວາມເລິກ 6 ກິໂລແມັດ ຢູ່ເມືອງ ຫົງສາ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ແລະ ຮຄ້ສຶກສັ່ນສະເທືອນ ໃນບັນດາແຂວງພາກເໜືອ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ກ່ອນໜ້ານີ້ເຫດການແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໃນວັນທີ 23 ເມສາ 2019 ທີມຂ່າວຂອງພວກເຮົາໄດ້ຕິດຕໍ່ສໍາພາດທ່ານ ປອ ວິນລຽມ ບຸນລ້ອມ ຫົວໜ້າພະແນກຕາໜ່າງສະຖານີອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ແຜ່ນດິນໄຫວ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເຫດການແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ ປະຊາຊົນສາມາດຮັບຮູ້ຕໍ່ເຫດການໄດ້ ແມ່ນແຮງສັ່ນສະເທືອນລະດັບ 5,0 ຣິກເຕີ ຂຶ້ນໄປ ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກໄວຕໍ່ເຫດການແມ່ນເມື່ອຢູ່ຕຶກອາຄານສູງ. ທັງນີ້ ສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ເກີດແຜ່ນດິນໄຫວມັນມາຈາກຫຼາຍປັດໄຈ ມີທັງເກີດຂຶ້ນເອງຕາມທໍາມະຊາດ ແລະ ມະນຸດສ້າງຂຶ້ນ.

ສະຖິຕິປາກົດການແຜ່ນດິນໄຫວໃນລາວນັບແຕ່ປີ 2007 ຫາ 2018

2007 ມີການເກີດແຜ່ນດິນໄຫວ 7 ຄັ້ງ ຕໍ່າສຸດ 2,9 ຣິກເຕີ ສູງສຸດ 5,7 ຣິກເຕີ

2008 ມີການເກີດແຜ່ນດິນໄຫວ 3 ຄັ້ງ ຕໍ່າສຸດ 5 ຣິກເຕີ ສູງສຸດ 4,5 ຣິກເຕີ

2009 ມີການເກີດແຜ່ນດິນໄຫວ 7 ຄັ້ງ ຕໍ່າສຸດ 2,9 ຣິກເຕີ ສູງສຸດ 5,7 ຣິກເຕີ

2010 ມີການເກີດແຜ່ນດິນໄຫວ 29 ຄັ້ງ ຕໍ່າສຸດ 2,5 ຣິກເຕີ ສູງສຸດ 4,7 ຣິກເຕີ

2011 ມີການເກີດແຜ່ນດິນໄຫວ 56 ຄັ້ງ ຕໍ່າສຸດ 2,1 ຣິກເຕີ ສູງສຸດ 5,4 ຣິກເຕີ

2012 ມີການເກີດແຜ່ນດິນໄຫວ 9 ຄັ້ງ ຕໍ່າສຸດ 2,7 ຣິກເຕີ ສູງສຸດ 4,0 ຣິກເຕີ

2013 ມີການເກີດແຜ່ນດິນໄຫວ 7 ຄັ້ງ ຕໍ່າສຸດ 2,4 ຣິກເຕີ ສູງສຸດ 3,9 ຣິກເຕີ

2014 ມີການເກີດແຜ່ນດິນໄຫວ 15 ຄັ້ງ ຕໍ່າສຸດ 2,6 ຣິກເຕີ ສູງສຸດ 3,8 ຣິກເຕີ

2015 ມີການເກີດແຜ່ນດິນໄຫວ 25 ຄັ້ງ ຕໍ່າສຸດ 1,8 ຣິກເຕີ ສູງສຸດ 5,0 ຣິກເຕີ

2016 ມີການເກີດແຜ່ນດິນໄຫວ 20 ຄັ້ງ ຕໍ່າສຸດ 1,7 ຣິກເຕີ ສູງສຸດ 5,1 ຣິກເຕີ

2017 ມີການເກີດແຜ່ນດິນໄຫວ 24 ຄັ້ງ ຕໍ່າສຸດ 2,0 ຣິກເຕີ ສູງສຸດ 4,7 ຣິກເຕີ

2018 ມີການເກີດແຜ່ນດິນໄຫວ 17 ຄັ້ງ ຕໍ່າສຸດ 1,8 ຣິກເຕີ ສູງສຸດ 4,8 ຣິກເຕີ

ຂໍ້ມູນ: ໜັງສືພິມເສດຖະກິດການຄ້າ