ນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດຍັງລັກລອບປູກກ້ວຍຫຼັງໜົດອາຍຸສໍາປະທານ ພາຍໃນປະເທດ

473

ເພຈຂ່າວ ວຽງຈັນທາຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ປະຊາຊົນແຂວງບໍ່ແກ້ວ ກໍ່ຄືປະຊາຊົນທຸກໆ ແຂວງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດທີ່ອາໄສຢູ່ໃກ້ກັບໂຄງການປູກກ້ວຍຂອງນັກລົງທືນຕ່າງປະເທດ ຕ່າງກໍ່ມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບການໃຊ້ສານເຄມີບາງຊະນິດທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄົນ, ສີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ພວກເຂົາຕ້ອງການໃຫ້ລັດຖະບານຢຸດຕິ ການອະນຸຍາດໃຫ້ນັກລົງທຶນປູກກ້ວຍຢ່າງຖາ ວອນໂດຍບໍ່ຕໍ່ສັນຍາສຳປະທານເກົ່າ ຫຼື ບໍ່ອະນຸຍາດໂຄງການປູກກ້ວຍໃໝ່.

ພາບປະກອບຂ່າວ

ພາບປະກອບຂ່າວ

ທ່ານ ນາງ ຄຳຈອມພູ ສີລິທຳ ສະມາຊິກສະພາ ແຫ່ງຊາດ ເຂດ 5 ແຂວງບໍ່ແກ້ວໄດ້ສະເໜີ ລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບໂຄງການປູກກ້ວຍຂອງ ນັກລົງທືນຕ່າງປະເທດ ຢູ່ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ແລະ ແຂວງອື່ນໆ ໃນທົ່ວປະເທດ ມື້ວັນທີ 12 ພະຈິກ 2019 ຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 8 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII ວ່າ: ຖືວ່າໂຄງການປູກກ້ວຍຂອງນັກລົງທືນຕ່າງປະ ເທດຢູ່ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດເປັນໂຄງການທີ່ສ້າງຄວາມກັງວົນໃຈໃຫ້ປະຊາຊົນຢູ່ໃນຂອບເຂດສວນກ້ວຍຍ້ອນວ່າການປູກກ້ວຍແມ່ນໃຊ້ສານເຄມີ ຫຼາຍຊະນິດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຢາຂ້າຫຍ້າ, ຢາປ້ອງ ກັນແມງໄມ້, ຢາເພີ່ມຄວາມງາມໃຫ້ກ້ວຍ, ນໍ້າຢາແຊ່ໝາກກ້ວຍ ແລະ ຢາຊະນິດອື່ນໆ ທີ່ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມຕໍ່ ສຸຂະພາບ ແລະ ສີ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດ ລວມທັງສັດນ້ຳ ແລະ ສັດປ່າ

ພາບປະກອບຂ່າວ

ດັ່ງນັ້ນຢາກສະເໜີ ໃຫ້ລັດຖະບານຢຸດຕິການອະນຸຍາດໂຄງການປູກກ້ວຍໃໝ່ ພ້ອມທັງໃຫ້ຢຸດຕິທັນທີໂຄງການ ປູກກ້ວຍຖ້າໝົດອາຍຸສຳປະທານ ໝາຍວ່າບໍ່ໃຫ້ ຕໍ່ສັນຍາສຳປະທານອີກ. ທ່ານ ນາງ ຄຳຈອມພູ ສີລິທຳ ຍັງໄດ້ສະເໜີຕື່ມ ວ່າ ມີບາງໂຄງການສຳປະທານປູກກ້ວຍທີ່ໝົດ ອາຍຸສຳປະທານດິນປູກແລ້ວ ແຕ່ກໍ່ຍັງມີການ ລັກລອບການປູກກ້ວຍຄືນອີກ ດັ່ງນັ້ນຈື່ງຢາກ ໃຫ້ລັດຖະບານແກ້ໄຂບັນຫານີ້ຢ່າງຈິງຈັງ ແລະ ຫັນມາສົ່ງເສີມປະຊາຊົນປູກພືດຊະນິດອື່ນແທນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການປູກເຂົ້າ ເພື່ອເປັນສີນຄ້າ ແລະ ພືດຕາມລະດູການອື່ນໆທີ່ບໍ່ໃຊ້ສານເຄມີ. ຂ່າວ: ສົມພາວັນ