ດ່ວນ…ພົບລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ 500 ປອນ

252

ເຈົ້າຂອງເຟສບຸກ ແດນງານຖິ່ນຜູ້ໄທ ໄດ້ລົງຮູບລະເບີດແຕ່ສະໄໝສົງຄາມ ຍັງບໍ່ທັນແຕກ ຂຸດພົບບໍລິເວນເສັ້ນທາງ ຈາກທີ່ສັງເກດຮູບທີ່ເອົາລົງຄາດວ່າຈະແມ່ນທີມງານຂອງບໍລິສັດເກັບກູ້ລະເບີດມາ ກວດສອບແລ້ວ

ໃນຂໍ້ຄວາມລຸບຸສັ້ນໆວ່າ

ອີກແລ້ວເດີພີ່ນ້ອງໂນນສົມບູນ ບ້ານວຽງເຫັນບົມອີກ 500ປອນ ວັນທີ 29 ຕຸລາ 2019

ຈາກ: ຄູນແກ້ວ ສິດທິເດດ