ດ່ວນ! ກວດພົບສິ່ງເຈື່ອປົນໃນຜະລິດຕະພັນເບຍລາວແກ້ວໃຫຍ່ທີ່ໂຮງງານຈຳປາສັກ

1036

ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງອັດຕະປື ເຜີຍກວດພົບເຫັນວ່າມີສິ່ງເຈື່ອປົນໃນຜະລິດຕະພັນເບຍລາວແກ້ວໃຫຍ່ ຂອງໂຮງງານເບຍລາວແຂວງຈຳປາສັກ ເຊີ່ງຜ່ານການລົງກວດກາຕົວຈິງຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາການຄ້າ ຕາມການສະເໜີຂອງຜູ້ບໍລິໂພກກ່ຽວກັບການພົບເຫັນສິ່ງເຈືອປົນໃນຜະລິດຕະພັນເບຍລາວແກ້ວໃຫຍ່ຂອງໂຮງງານເບຍລາວ ແຂວງຈຳປາສັກ ຄັ້ງວັນທີ 23 ກັນຍາ 2019

ພົບເຫັນເບຍລາວມີຂີ້ຝຸ່ນ ຫຼື ສິ່ງເຈື່ອປົນແທ້ຢູ່ພາຍໃນແກ້ວທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີການເປີດ ຫຼື ໄຂມາກ່ອນ ເຊິ່ງທາງໜ່ວຍງານເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາການຄ້າ ກໍ່ໄດ້ເຊີນ ທ່ານ ວີນລີ້ ເຊິ່ງເປັນພະນັກງານການຕະຫຼາດຂອງຕົວແທນບໍລິສັດເບຍລາວປະຈຳແຂວງອັດຕະປຶ ແລະ ທ່ານ ສົມມັກ ສຸລິຍະມິດ ຮອງຂະແໜງອາຫານ ແລະ ຢາ ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງອັດຕະປຶ ເພື່ອປືກສາຫາລືຮ່ວມກັນ

ພ້ອມນັ້ນກໍ່ໄດ້ສ້າງບົດບັນທຶກເພື່ອເປັນຫຼັກຖານ, ສ່ວນຂອງກາງ ເປັນເບຍລາວແກ້ວ ແມ່ນຍັງຮັກສາໄວຢູ່ນຳໜ່ວຍງານກວດການຄ້າ ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງອັດຕະປຶ.