ພີ່ລຶກແທ້….ຍັງນ້ອຍກໍ່ຕັ້ງແກ໋ງກວນເມືອງທີ່ເມືອງໄຊຍະ

291

ເຟສໂທລະໂຄ່ງໄດ້ຊ່ວຍແຈ້ງ.ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອລົງຂ່າວຕໍ່ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ປະຕິບັດລະບຽບຕໍ່ກັບພວກຂີ່ລົດກວນເມືອງແຂ່ງລົດ ດັດແປງສະພາບລົດຢູ່ເມືອງໄຊຍະບູລີ,ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

ຜ່ານມາເຄີຍລາຍງານພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລ້ວແຕ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຢ່າງເດັດຂາດ

ຈຸດທີ່ແຂ່ງລົດແມ່ນແຕ່ 4 ແຍກໄຟແດງໃກ້ກັບຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງໄຊຍະບູລີຂື້ນໄປຫາອານຸສາວະລີ.ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ບັນຫາເດັກນ້ອຍນໍາລົດຈັກ ທີ່ດັດແປງສະພາບເປັນຕົ້ນແມ່ນ ໂຫລດສົກອັບລົງເພື່ອໃຫ້ລົດເຕ້ຍ,ໃສ່ຢ່າງນ້ອຍ, ແຕ່ງສຽງແກ, ໃສ່ໄຟແສງສີ,ໄຟກະ

ພີບ, ທໍ່ໄອເສຍສຽງດັງ ແລະ ອື່ນໆ ເຊິ່ງທັງໝົດແມ່ນຜິດຕໍກົດລະບຽບຈາລະຈອນ ພ້ອມດຽວກັນໃນການຂັບຂີ່ແມ່ນຂັບກວນເມືອງ,ຂັບແຂ່ງກັນ,ຂັບລົດໄວ, ຂັບລົດຮຽງກັນ ເຊິ່ງບໍ່ໄດ້ໃສ່ຫມວກກັນກະທົບ ຫາກເກີດອຸບັດເຫດສ່ຽງຕໍ່ການເສຍຊີວິດ

ສະນັ້ນຮຽກຮ້ອງມາຍັງພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງຫາກແມ່ນລູກຫລານຂອງທ່ານ ກໍ່ຈົ່ງຫ້າມ ແລະ ກ່າວເຕືອນ ບໍ່ໃຫ້ເຮັດແບບນີ້ອີກ

ຂໍຂອບໃຈ