ເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຄະນະຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດແຫ່ງຊາດກໍາລັງລົງພາກໃຕ້

385

ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດີດການສັງຄົມ, ກອງເລຂາ ຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄູມ ໄພພິບັດ ແຫ່ງຊາດ ປະສານກັບ ກະຊວງ ປ້ອງກັນປະທດ ກຳລັງຂົນສົ່ງ ເຮຶອ, ເຕັ້ນພັກເຊົາ, ພ້ອມອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຈຳເປັນຕ່າງໆ, ນໍ້າດື່ມ ແລະ ອາຫານແຫ້ງ ລົງໄປບັນດາ ແຂວງພາກໃຕ້ ທີ່ຖືກຜົນກະທົບ ຈາກໄພພິບັດນໍ້າຖ້ວມ, ເພຶ່ອຊວ່ຍເຫຼືອບັນເທົາທຸກເບື້ອງຕົ້ນ ວັນທີ 5 ກັນຍາ 2019, ທີ່ສາງຫລັກ17,ດົງໝາກຄາຍ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.