ຮ່ວມຊະຕາກໍາດຽວກັນ ສາລະວັນນໍ້າຖ້ວມແລ້ວ

301

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງມື້ນີ້ ວັນທີ 3 ກັນຍາ 2019 ເຂດບ້ານໂພນແກ້ວ, ບ້ານວັດກາງ ເມືອງສາລະວັນ ແຂວງສາລະວັນ ນໍ້າຖ້ວມແລ້ວ ເນື່ອງຈາກຝົນຕົກຕິດຕໍ່ກັນເປັນເວລາຫຼາຍວັນ, ປັດຈຸບັນນໍ້າຖ້ວມທັງບ້ານເຮືອນຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ຖະໜົນຫົນທາງຕ້ອງໃຊ້ເຮືອນແທນລົດໃນການສັນຈອນ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ຂະນະນີ້ ຫຼາຍເຂດໃນທົ່ວປະເທດພວມປະເຊີນກັບໄພນໍ້າຖ້ວມ, ບາງເຂດເສຍຫາຍໜັກ ແລະ ຜ່ານພົ້ນວິກິດການດັ່ງກ່າວໄປແລ້ວ, ແຕ່ບາງເຂດພວມປະເຊີນກັບໄພພິບັດດັ່ງກ່າວຢູ່, ຢ່າງໃດກໍ່ດີ ຂໍໃຫ້ຊ່ວງເວລາແຫ່ງໄພ ແລະ ຄວາມສູນເສຍນີ້ຜ່ານພົ້ນໄປໂດຍໄວ.