ຊົມເຊີຍນໍ້າໃຈສາວ ຊ່ວຍເຫຼືອຝຣັ່ງ 3 ພໍ່ລູກ ຈູງລົດໝົດນໍ້າມັນ

324

ເປັນອີກເຫດການໜຶ່ງທີ່ໜ້າປະທັບ ເຊິ່ງຫຼາຍຄົນໆຕ່າງກໍ່ຊື່ນຊົມໃນຄວາມມີນໍ້າໃຈຍິງສາວທີ່ໄດຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອນມະນຸດດ້ວຍກັນໂດຍເລື່ອງມີຢູ່ວ່າ: ໃນວັນທີ 7 ສິງຫາ 2019 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນມີຝຣັ່ງ 3 ພໍ່ລູກໄດ້ຈູງລົດທີ່ນ້ຳມັນໝົດບໍ່ຮູ້ວ່າໝົດມາແຕ່ໃສຈູງລົດໄກປານໃດແລ້ວ ພໍດີຈູງມາເຈີຍິງສາວສອງຄົນທີ່ຈອດລົດຢູ່ແຄມທາງບໍ່ຮູ້ກະເຈົ້າຈອດເຮັດຫຍັງຢູ່ຫັ້ນ.

ຈາກນັ້ນ, ເຫັນລູກຊາຍຂອງຝຣັ່ງໄດ້ຈູງລົດມາດ້ວຍຄວາມອິດເມື່ອຍ ຍິງສາວສອງຄົນໄດ້ຖາມຝຣັ່ງສາມພໍ່ລູກວ່າລົດເປັນຫຍັງ, ກະບໍ່ຮູ້ວ່າເຂົ້າໃຈກັນຈັ່ງໃດ ຂ້ອຍເຫັນຍິງອີກຄົນໜຶ່ງໄດ້ໄປຊອກກະຕຸກນ້ຳດື່ມຢູ່ຖັງຂີ້ເຫຍື້ອພ້ອມທັງໄຂເບາະລົດແລ້ວ ດູດເອົານ້ຳມັນລົດໃຫ້ລູກຊາຍຂອງຝຣັ່ງ ເພື່ອເອົານ້ຳມັນໃສ່ລົດຈັກແລ້ວກໍ່ຖາມທາງກັນ.

ເລື່ອງລາວແບບນີ້ ເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີໃນສັງຄົມ ແລະ ຄົນທີ່ມີນ້ຳໃຈດີໆແບບນີ້ຄວນຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນ ເສຍດາຍບໍ່ທັນຖ່າຍຮູບຕອນດູດນ້ຳມັນ. ບໍ່ຮູ້ວ່າຍິງສາວສອງຄົນນັ້ນໄດ້ພາສາຕ່າງປະເທດຫຼືບໍຄືລົມກັນເຂົ້າໃຈ ແລະ ຝຣັ່ງຮູ້ພາສາລາວບໍ່ເຫັນຖາມທາງກັນອີກ ຄົນດີມີນ້ຳໃຈຄວນຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນ.