ມື້ນີ້ ປະກາດປັບລາຄານໍ້າມັນ ທ່າມກາງນໍ້າມັນຂາດປໍ້າ ໂດຍປັບລົງນໍ້າມັນແອັດຊັງ 760 ກີບຕໍ່ລິດແລະ ກາຊວນ 170 ກີບຕໍ່ລິດ, ຂະນະທີ່ແອັດຊັງພິເສດປັບຂຶ້ນ1.580ກີບຕໍ່ລິດ

106
ທັນຂ່າວ

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ອອກແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ 0557/ອຄ ລົງວັນທີ 10 ພຶດສະພາ 2022 ເຖິງ: ສະມາຄົມນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ອາຍແກ໊ສ, ບັນດາບໍລິສັດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ປໍ້າຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ. ກ່ຽວກັບການແຈ້ງປັບລາຄາຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ການປັບລາຄາຄັ້ງນີ້ແມ່ນ ນໍ້າມັນແອັດຊັງພິເສດ ປັບຂຶ້ນ 1.580 ກີບຕໍ່ລິດ, ແອັດຊັງທຳມະດາ ປັບລົງ 760 ກີບຕໍ່ລິດ ແລະ ກາຊວນ ປັບລົງ 170 ກີບຕໍ່ລິດ.


ລາຄາໃໝ່ນີ້ແມ່ນໃຫ້ເລີ່ມປະຕິບັດ ວັນທີ 10 ເມສາ 2022 ເວລາ 14:00 ໂມງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ເຊິ່ງການປັບລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຄັ້ງນີ້ແມ່ນໄດ້ຫຼຸດອາກອນຊົມໃຊ້ນໍ້າມັນກາຊວນຈາກ 21% ມາເປັນ 11%, ຫຼຸດອາກອນຊົມໃຊ້ນໍ້າມັນແອັດຊັງທຳມະດາ ຈາກ 31% ມາເປັນ 16%.


ການຄິດໄລ່ເສຍພັນທະ ແລະ ຄ່າທຳນຽມຕ່າງໆແມ່ນໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຄິດໄລ່ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ ໃນໂຄງສ້າງລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ສະບັບເລກທີ 0340/ກຄພນ ລົງວັນທີ 10 ພຶດສະພາ 2022 ຈົນກວ່າຈະມີການປ່ຽນແປງ.ໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟປະຕິບັດຕາມເນື້ອໃນຂ້າງເທິງນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງປໍ້າຂາຍຍ່ອຍຂອງຕົນ ໃຫ້ບໍລິການຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;

ແຈ້ງການສະບັບນີ້ປ່ຽນແທນແຈ້ງການສະບັບເລກທີ 0506/ອຄ ລົງວັນທີ 29 ເມສາ 2022.