“ນໍ້າບີໝູ” ຢາດີອັນດັບ 1 ສໍາລັບໄຟໄໝ້ ຫຼື ນໍ້າຮ້ອນລວກ

344

ບີໝູ….ນອກຈາກເປັນທີ່ນິຍົມສໍາລັບຜູ້ທີ່ມັກກິນລົດຊາດຂົມແລ້ວຍັງມີຜົນປະໂຫຍດອັນທີ່ສໍາຄັນທີ່ຫຼາຍຄົນຍັງບໍ່ທັນຮູ້.

ສ່ວນຫຼາຍເວລາພວກເຮົາຂ້າໝູມັກຈະເອົາບີໄປລວກກັບຕັບ ແລ້ວເຮັດເປັນຂອງແກ້ມກີນຫຼີ້ນ ຫຼື ບາງຄົນບໍ່ມັກລົດຊາດຂົມກໍປາດເອົາບີຖີ້ມເທົ່ານັ້ນ. ແຕ່ມື້ນີ້ ແອັດມິນພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ເຖິງຜົນດີ ແລະ ໄດ້ທົດລອງຕົວຈິງແລ້ວ ບີໝູ ແມ່ນມີຄຸນປະໂຫຍດອັນລໍ້າຄ່າ ແລະ ຈະມາແຊຕໍ່ໃຫ້ພວກທ່ານໄດ້ໄດ້ຮູ້ນໍາກັນ.

ນໍ້າບີໝູ ຊິ່ງເປັນຢາດີທີ່ສຸດສໍາລັບຜູ້ທີ່ຖືກ “ໄຟໄໝ້ ຫຼື ນໍ້າຮ້ອນລວກ” ຫຼື ອາດຈະເວົ້າໄດ້ວ່າເປັນຢາດີປະເພດ ທີ 1 ເລີຍກະວ່າໄດ້. ສະນັ້ນ ຕໍ່ໄປຖ້າພວກທ່ານຂ້າໝູຢ່າລືມເກັບຮັກສາບີໄວ້ໃຫ້ດີ ເມື່ອມີກໍລະນີຈໍາເປັນຈຶ່ງໄດ້ໃຊ້. ວິທີເກັບຮັກສາບີ: ແມ່ນເຮັດງ່າຍໆຄື ພຽງແຕ່ເວລາຂ້າໝູປາດເອົາບີ ໄປຕາກແດດໃຫ້ແຫ້ງ ແລ້ວກໍເກັບຮັກສາໄວ້ໃນບ່ອນທີ່ແຫ້ງບໍ່ໃຫ້ຖືກນໍ້າຖືກຝົນ.

ວິທີໃຊ້: ເມື່ອຖືກໄຟໄໝ້ ຫຼື ນໍ້າຮ້ອນລວກພຽງແຕ່ເອົານໍ້າບີໝູມາທາໃສ່ບໍລະເວນນັ້ນເທົ່າ ນັ້ນ ແລ້ວບາດແຜຈະແຫ້ງ ແລະ ດີໄວທີ່ສຸດ.

ໝາຍເຫດ: ຖ້າເປັນບີໝູລາດທີ່ລ້ຽງປ່ອຍຕາມທໍາມະຊາດຈະດີທີ່ສຸດ ແລະ ດີສຸດໆອີກແມ່ນບີໝູປ່າ.