ພຽງແຕ່ດື່ມນ້ຳຕົ້ມ “ກ້ານໝາກເຜັດ” ບັນຫາໝາກໄຂ່ຫຼັງຫາຍດີຢ່າງເຫຼືອເຊື້ອ!!…

630

ມີຫຼາຍທ່ານອາດຈະຮູ້ພຽງແຕ່ວ່າ ໝາກເຜັດເປັນພຽງແຕ່ສ່ວນປະກອບໃສ່ໃນອາຫານ ແລະ ຕໍາແຈ່ວເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ທີ່ແທ້ຈິງແລ້ວກ້ານ ຫຼື ຕົ້ນຂອງໝາກເຜັດ ຍັງມີຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍ ກວ່າດັ່ງທີ່ດັ່ງທີ່ທ່ານຮູ້.

ຊັບພະຄຸນ: ດື່ມຕົ້ມນໍ້າຂອງຕົ້ນໝາກເຜັດຈະໄປລ້າງສິ່ງເສດເຫຼືອ, ສານຜິດຕ່າງໆໃນໝາກ ໄຂຫຼັງ ເຮັດໃຫ້ລະບົບການຂັບຖ່າຍຂອງນໍ້າປັດສະຫວະເປັນປົກກະຕິ, ຊ່ວຍການໄຫຼວຽນ ເລືອດໃນຮ່າງກາຍເດີນເປັນປົກກະຕິດີ, ຊ່ວຍການຟ໋ອກເລືອດ, ຊ່ວຍລະບົບຂັບຖ່າຍໃນ ຮ່າງກາຍດີຂື້ນ, ຊ່ວຍຂັບໄຫຼສານຜິດອອກຈາກຮ່າງກາຍ, ຊ່ວຍກະຕຸ້ນເຮັດໃຫ້ຈະເລີນອາ ຫານ, ຊ່ວຍບຳລຸງທາດອາຫານໃນຮ່າງກາຍ ແລະ ໃຜທີ່ເປັນເບົາຫວານລອງໄດ້ບໍ່ເສຍ ຫາຍຂອງດີໃກ້ໂຕລອງດື່ມກັນເລີຍ.

ຊີ່ງທັງໝົດທີ່ໄດ້ເວົ້າມານີ້ ແມ່ນຈະໃຊ້ຕົ້ນໝາກເຜັດຊະ ນິດໃດກໍໄດ້ ແຕ່ດີທີ່ສຸດຕ້ອງແມ່ນຕົ້ນໝາກເຜັດຂີ້ໜ ແລະ ເປັນຕົ້ນທີ່ປູກໂດຍທໍາມະຊາດ ບໍ່ໄດ້ໃສ່ປຸ່ຍເຄມີອື່ນໆ.


ນອກຈາກກ້ານແລ້ວ ໝາກເຜັດຂີ້ໜູຍັງມີປະໂຫຍດ:
– ໝາກເຜັດຂີ້ໜູເປັໝາກເຜັດປະເພດດຽວທີ່ກິນແລ້ວອອກລິດໄວ ແຕ່ໝົດລິດໄວເຮັດໃຫ້ ຜູ້ກິນບໍ່ເຈັບ ແລະ ບໍ່ເຜັດທ້ອງ ເວລາກິນເຂົ້າໄປມີລິດຂັບປັດສະຫວະ, ຫຼຸດລະດັບນ້ຳຕານ ໃນເມັດເລືອດ ແລະ ຊ່ວຍຢັບຢັ້ງການດູດຊຶມທາດນ້ຳຕານໃນລະບົບທາງເດີນອາຫານ, ຊ່ວຍໃຫ້ຈະເລີນອາຫານ, ຕ້ານເຊືອລາ ແລະ ໄວຣັດ ໝາກເຜັດມີລົດຊາດເຜັດຮ້ອນໃຊ້ ຂັບລົມ ແລະ ຂັບນໍ້າປັດສະຫວະ, ແກ້ທ້ອງອືດ. ຮາກໃຊ້ປົນກັບນ້ຳໝາກນາວ ແລະ ເກືອ ເປັນຢາແກ້ເຈັບຄໍ, ໃບແມ່ນແກ້ຫວັດ ແລະ ເຈັບຫົວ.


* ວິທີເຮັດ
– ນໍາເອົາກ້ານໝາກເຜັດມາລ້າງໃຫ້ສະອາດປາສະຈາກສານເຄມີແລ້ວນຳໄປຕາກແຫ້ງ.
– ກຳເອົາກ້ານໝາກເຜັດແຫ້ງ 1 ກຳມືຕົ້ມກັບນ້ຳ 3 ຈອກໃຫ້ຝົດ ແລະ ຕົ້ມໄປເລື້ອຍໆຈົນໃຫ້ເຫຼືອພຽງປະລິມານ 1 ຈອກສຳຫຼັບດື່ມຕອນເຊົ້າ;
– ຫຼັງຈາກນັ້ນຕົ້ມໃໝ່ອີກເທື້ອໜື່ງ ເພື່ອໄວ້ດື່ມຕອນແລງ;
ຕົ້ມກິນແບບນີ້ຈົນເປັນເວລາ 7 ມື້ ຈະເຫັນຜົນເລີຍ.
– ຜົນທີ່ເຫັນຄືມື້ທຳອິດທີ່ດື່ມນັ້ນເຮົາຈະເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນນໍ້າຍ່ຽວອອກມາເປັນສີເຫຼືອງໆ ແລະ ມື້ຕໍ່ໆໄປຄ່ອຍມີສີຈາງຂື້ນເລື້ອຍໆ.