ຂຸມອຸກກາບາດແກ່ເກົ່າທີ່ສຸດໃນໂລກເຜີຍທີ່ມາການປ່ຽນແປງອາກາດ

651

ນັກວິທະຍາສາດຄົ້ນພົບຂຸມອຸກກາບາດ ຍາຣາບັບບາ ຢູ່ປະເທດ ອົດສະຕຣາລີເຊິ່ງມີອາຍຸ2,2ຕື້ປີນັ້ນເປັນຂຸມອຸກກາບາດທີ່ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ ແລະ ອາດຈະເປັນຮ່ອງຮອຍການຕໍາທີ່ມີພະລັງມະຫາສານຈົນເຮັດໃຫ້ອາກາດອຸ່ນຂຶ້ນ ແລະ ນໍ້າກ້ອນທີ່ປົກຄຸມໂລກທັງໜ່ວຍໃນຍຸກນັ້ນເປື່ອຍອອກ.

ເຖິງວ່າໃນປັດຈຸບັນ,ການປ່ຽນແປງທາງທໍລະນີວິທະຍາຈະເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດແນມເຫັນຂຸມອຸກກາບາດບູຮານໄດ້ດ້ວຍຕາເປົ່າ;ແຕ່ນັກວິທະຍາສາດວັດແທກຮ່ອງຮອຍຄວາມປ່ຽນແປງໃນສະໜາມເຫຼັກກ້າຂອງບໍລິເວນນັ້ນແລ້ວພົບວ່າຂຸມອຸກກາບາດດັ່ງກ່າວມີຂະໜາດໃຫຍ່ໂດຍເສັ້ນລັດສະໝີປະມານ70ກິໂລແມັດ.

ນອກຈາກນີ້ຍັງພົບຊັ້ນຫີນພິເສດໃນບໍລິເວນຂຸມອຸກກາບາດນໍາອີກໂດຍຜົນການວິເຄາະປະລິມານຢູເຣນຽມໃນຜະລືກຂອງເພທານ ແລະ ແຮ່ທາດໂມນາໄຊກ້ອນນ້ອຍໆທີ່ພົບໃນຊັ້ນຫີນດັ່ງກ່າວຢືນຢັນວ່າຂຸມອຸກກາບາດນີ້ມີອາຍຸເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດໃນໂລກແທ້ໂດຍເກົ່າກວ່າຂຸມອຸກກາບາດໃນອາຟຣິກາໃຕ້ເຖິງ200ລ້ານປີ.