ທະນາຄານກາງຈີນອັດສີດງົບຮ້ອຍຕື້ເສີມສະພາບຄ່ອງກຸດຈີນ

500

ທະນາຄານກາງຈີນອັດສີດງົບປະມານ1ຮ້ອຍຕື້ຢວນຫຼືປະມານ14,5ຕື້ໂດລາເພື່ອເສີມສະພາບຄ່ອງໃນວັນກຸດຈີນ.

ສໍານັກຂ່າວຊິນຮວາລາຍງານວ່າ:ທະນາຄານກາງຈີນໄດ້ອັດສີດງົບປະມານເປັນຈໍານວນເງິນ100.000ລ້ານຢວນຫຼືປະມານ14.500ລ້ານໂດລາເພື່ອເສີມສະພາບຄ່ອງໃນໄລຍະວັນກຸດຈີນ.

ໂດຍຈະດໍາເນີນການທາງການເງິນຢ່າງຮອບຄອບ,ລະມັດລະວັງໂດຍຈະບໍ່ຜ່ອນຄາຍຫຼືເຂັ້ມງວດຫຼາຍເກີນໄປ;ພ້ອມທັງຮັກສາສະພາບຄ່ອງໃນຕະຫຼາດໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ເໝາະສົມ.

ຄຸນນະພາບ ແລະ ຜົນພວງຈາກນະໂຍບາຍການເງິນນັ້ນຈະໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບເພືື່ອໃຫ້ເກີດການດໍາເນີນການເພື່ອປັບປຸງໂຄງສ້າງຫຼາຍຂຶ້ນ.ຂະນະທີ່ນະໂຍບາຍການເງິນຄວນຈະມີການດໍາເນີນການຢ່າງນຸ້ມນວນເພື່ອຮັກສາສະພາບຄ່ອງໃນຕະຫຼາດໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ພຽງພໍຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ.