ຣັດເຊຍປະຕິຮູບການເມືອງຂະໜານໃຫຍ່

460

ລັດຖະບານຣັດເຊຍລາອອກຍົກຊຸດຫຼັງທ່ານ ວາລາດີເມຍ ປູຕິນ ປະທານາທິບໍດີສະເພີ່ມອໍານາດໃຫ້ສະພາໃນການເລືອກຜູ້ນໍາປະເທດ.

ຂໍ້ສະເໜີຂອງທ່ານ ປູຕິນ ທີ່ມີໃຫ້ມີການປະຕິຮູບລັດຖະທໍາມະນູນເພື່ອເພີ່ມອໍານາດໃຫ້ແກ່ສະພາໃນການເລືອກນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຜູ້ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງທາງການເມືອງສໍາຄັນໆນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງຄັ້ງສໍາຄັນຕໍ່ການຖ່ວງດຸນອໍານາດຂອງປະເທດ,ສະນັ້ນລັດຖະບານຊຸດປັດຈຸບັນຈຶ່ງຂໍລາອອກ.

ການປະກາດຂອງຄະນະລັດຖະມົນຕີຣັດເຊຍເກີດຂຶ້ນບໍ່ດົນຫຼັງທ່ານ ປູຕິນຖະແຫຼງນະໂຍບາຍປະຈໍາປີເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ແລະ ຫຼັງຈາກທ່ານ ປູຕິນອະນຸມັດການລາອອກຂອງລັດຖະບານແລ້ວທ່ານໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຄະນະລັດຖະມົນຕີຊຸດເກົ່າຮັກສາການໄປຈົນກວ່າຈະມີການຕັ້ງຄະນະລັດຖະມົນຕີຊຸດໃໝ່.

ໃນການປາໄສຖະແຫຼງນະໂຍບາຍປະຈໍາປີ,ທ່ານ ປູຕິນ ສະເໜີໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງລະບົບການເມືອງຂອງຣັດເຊຍດ້ວຍການໃຫ້ອໍານາດແກ່ສະພາ ແລະ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຫຼາຍຂຶ້ນໂດຍຫຼຸດອໍານາດຂອງປະທານາທິບໍດີລົງໂດຍປະຊາຊົນຈະມີສ່ວນຮ່ວມໃນການລົງປະຊາມະຕິວ່າເຫັນດີກັບການປ່ຽນແປງນີ້ຫຼືບໍ່.