ສະຖານະຖານການເງິນຂອງຮົງກົງຍັງແຂງແກ່ນ

512

ສະຖານະຂອງຮົງກົງໃນຖານະຖານການເງິນລະດັບໂລກຍັງຄົງແຂງແກ່ນເຖິງວ່າຈະມີການປະທ້ວງທີ່ຍືດເຍື້ອຍາວນານມາຫຼາຍເດືອນ.

ທ່ານ ນາງ ແຄຣີ ຫຼໍາ ເຈົ້າຄອງເຂດປົກຄອງພິເສດຮົງກົງຂອງສປ ຈີນກ່າວວ່າ:ຮົງກົງຍັງມີສະຖານະເປັນຖານການເງິນທີ່ແຂງແກ່ນລະດັບໂລກເຖິງວ່າຈະມີເຫດການປະທ້ວງທີ່ຍືດເຍື້ອຍາວນານມາປີກວ່າເນື່ອງຈາກລະບົບການເງິນຂອງຮົງກົງຍັງມີສະຖຽນລະພາບເພາະຮົງກົງສຶກສາບົດຮຽນຈາກວິກິດການເງິນອາຊີເມື່ອຄັ້ງກ່ອນ.

ຮົງກົງຈະຄ້າຍຄືຂົວທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ທຸກການແບ່ງແຍກເຂົ້າໄວ້ນໍາກັນ ແລະ ທາງການຮົງກົງຄໍານຶງເຖິງເປົ້າໝາຍໃນການເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຮົງກົງກັບມາມີຄວາມສາມັກຄີກັນອີກຕະຫຼອດຮອດພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງເຂດປົກຄອງພິເສດແຫ່ງໃຫ້ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອອີກຄັ້ງ.

ຮົງກົງກຽມໃຊ້ນະໂຍບາຍທາງພາສີເພື່ອສ້າງການແຂ່ງຂັນການລົງທຶນເພີ່ມຫວັງດຶງດູດນັກທຸລະກິດຕ່າງປະເທດໃຫ້ເຂົ້າມາມີບົດບາກສົ່ງເສີມເສດຖະກິດໃນປີ2020.