ຫົວພັນ ຍັງເຝົ້າລະວັງພະຍາດທີ່ມາກັບອາກາດໜາວ

424

ປັດຈຸບັນແຂວງຫົວພັນ ຍັງມີສະພາບອາກາດທີ່ໜາວເຢັນທາງພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ ກໍໄດ້ເຝົ້າລະວັງ ແລະ ລົງຕິດຕາມພະຍາດທີ່ມາກັບລະດູໜາວ ເຊິ່ງພະຍາດທີ່ພົບຫຼາຍແມ່ນພະຍາດທາງລະບົບຫາຍໃຈ, ອັກເສບປອດ, ອັກເສບຫຼອດປອດ, ອັກເສບຫຼອດສຽງ, ໄຂ້ຫວັດ, ໄອ, ແພ້ອາກາດ, ມີຕຸ່ມຜື່ນແດງຕາມໃບໜ້າ ແລະ ຕົນຕົວ.

ຮູບປະກອບຂ່າວເທົ່ານັ້ນ

ທ່ານ ນາງ ພວງສອນ ວິຊາການຂ່າວສານຂະແໜງສຸຂະສຶກສາ ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງຫົວພັນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ພະຍາດທີ່ພົບເຫັນຫຼາຍໃນລະດູໜາວ ເປັນຕົ້ນແມ່ນພະຍາດທາງລະບົບຫາຍໃຈ, ອັກເສບປອດ, ອັກເສບຫຼອດປອດ, ອັກເສບຫຼອດສຽງ, ໄຂ້ຫວັດ, ໄອ, ແພ້ອາກາດ, ມີຕຸ່ມຜື່ນແດງຕາມໃບໜ້າ ແລະ ຕົນຕົວ ເຊິ່ງອາການທີ່ພົບເຫັນຫຼາຍແມ່ນມີອາການໄຂ້, ໄອ, ຈາມ, ຕັນດັງ, ມີນ້ຳມູກຍ້ອຍ ແລະ ຫາຍໃຈຝືດ. ນອກນັ້ນ, ຍັງເຮັດໃຫ້ໃບໜ້າແຫ້ງ, ແດງ, ເດັກນ້ອຍມັກປາກແຫ້ງ ຫຼື ແຕກລວມທັງແຄ່ງຂາ.

ຮູບປະກອບຂ່າວເທົ່ານັ້ນ

ສຳລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລົງໄປເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ເລື່ອງສຸຂະສຶກສາ ທາງທີມງານແມ່ນໄດ້ລົງພື້ນທີ່ເບື້ອງຕົ້ນ 10 ເມືອງ ໂດຍມີທີມງານເຝົ້າລະວັງຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ, ສຸກສາລາ ພ້ອມທັງມີການປະສານງານຮ່ວມກັບພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວຂັ້ນແຂວງ ອອກອາກາດທາງວິທະຍຸ, ໂທລະໂຄ່ງ, ໂຄສະນາວິທີປ້ອງກັນພະຍາດໃນລະດູໜາວ. ປັດຈຸບັນມີການໂຄສະນາເຄື່ອນທີ່ໄດ້ 4 ເມືອງ ຄື: ເມືອງຊ່ອນ, ເມືອງຫົວເມືອງ , ເມືອງຮ້ຽມ ແລະ ເມືອງຊຳເໜືອ ລວມທັງການໂຄສະນາຢູ່ພາຍໃນໂຮງຮຽນ ມສ ເທສະບານເມືອງຕື່ມອີກ ເຊິ່ງມີທັງໜ່ວຍໂຄສະນາເຄື່ອນທີ່, ໜ່ວຍງານເຝົ້າລະວັງຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງຮ່ວມນໍາ.

ຮູບປະກອບຂ່າວເທົ່ານັ້ນ

ທີມງານຂ່າວສານຂະແໜງສຸຂະສຶກສາ ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງຫົວພັນ ຍັງໄດ້ແນະນຳ ແລະ ໃຫ້ຄຳປຶກສາເລື່ອງຮັກສາສຸຂະພາບໃນລະດູໜາວ ໃຫ້ປະຊາຊົນໃສ່ເສື້ອຜ້າໃຫ້ມີຄວາມອົບອຸ່ນ ເພື່ອຮັກສາຮ່າງກາຍບໍ່ໃຫ້ໜາວເຢັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເດັກນ້ອຍ ແລະ ຜູ້ອາຍຸ ສູງຄວນເບິ່ງແຍງເປັນພິເສດ ເພາະຮ່າງກາຍຍັງບໍ່ທັນແຂງແຮງ, ບໍ່ທັນມີພູມຕ້ານທານຄືກັບຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ເວລາຂັບຂີ່ລົດຈັກແມ່ນໃຫ້ໃສ່ຜ້າອັດປາກ.

ຖ້າມີການເຈັບເປັນຄວນໄປກວດສຸຂະພາບນຳແພດໝໍ, ບໍ່ຄວນຊື້ຢາກິນເອງ, ດື່ມນໍ້າຫຼາຍໆ ແລະ ກິນອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດແກ່ຮ່າງກາຍ ເຊັ່ນ: ຊີ້ນ, ຜັກ, ປາ ແລະ ໝາກໄມ້ ອາຫານຕ້ອງປຸງສຸກ ແລະ ສະອາດປຸງແຕ່ງໃໝ່. ນອກຈາກນີ້, ຄວນອອກກຳລັງກາຍສະໝໍ່າສະເໝີ, ບໍ່ຄວນດື່ມເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າ ແລະ ສິ່ງມຶນເມົາເພາະຈະເປັນອັນຕະລາຍໃນໄລຍະລະດູໜາວ ພ້ອມທັງປະຕິບັດຫຼັກການອະນາໄມ 3 ສະອາດ ຄື: ກິນສະອາດ, ດື່ມສະອາດ ແລະ ຢູ່ສະອາດ.

ທີ່ມາ: ຂ່າວເສດຖະກິດການຄ້າ