ຄວາມໂຫດຮ້າຍຂອງໄຟປ່າ ໄດ້ຂ້າຊີວິດສັດໄປແລ້ວ 480 ລ້ານໂຕ ໃນອົດສະຕຣາລີ

507

ສະຖານການໄຟປ່າໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີຍັງວິກິດ ນັກນິເວດວິທະຍາເປີດເຜີຍວ່າ ຄາດການພື້ນທີ່ທີ່ຖືກໄຟໄໝ້ປັດຈຸບັນ ມີສັດປ່າຕາຍໄປແລ້ວເກືອບເຄິ່ງພັນລ້ານໂຕ ໂດຍສະເພາະໂຄອາລ່າ (koala) ທີ່ຄາດວ່າຕາຍໄປແລ້ວເຖິງ 8.000 ໂຕ ຫຼື ເທົ່າກັບ 1 ໃນ 3 ຂອງປະຊາກອນໃນພື້ນທີ່.

ວັນທີ 5 ມັງກອນ2020 ສຳນັກຂ່າວ BBC ລາຍງານວ່າ: ມີການປະເມີນວ່າໄຟປ່າໃນອົດສະຕຣາລີ ໄດ້ຂ້າຊີວິດສັດປ່າໄປແລ້ວ 480 ລ້ານໂຕ ຊຶ່ງເປັນຂໍ້ມູນຈາກ ສາດສະຕາຈານ ຄຣິສໂຕເຟີ ດິກແມນ ນັກນິເວດວິທະຍາ ມະຫາວິທະຍາໄລຊິດນີ ຖະແຫຼງການກ່ຽວກັບຈຳນວນສັດທີ່ຕາຍໂດຍ ອ້າງອີງຈາກບົດທີ່ຂຽນຮ່ວມໃນປີ 2007 ຂອງກອງທຶນສັດປ່າສາກົນ (WWF) ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງທີ່ດິນຕໍ່ສັດປ່າອົດສຕຣາລີ ໃນລັດນິວເຊົາເວດ.

ນັກນິເວດວິທະຍາ ຄິດໄລ່ຈຳນວນສັດ ໂດຍມີສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມສະເລ່ຍ 17.5 ໂຕ, ນົກ 20.7 ໂຕ ແລະ ສັດເລືອນຄານ 129.5 ໂຕ ຕໍ່ເຮັກຕາ ຈາກນັ້ນພວກເຂົາກໍ່ຄູນດ້ວຍຈຳນວນທີ່ດິນທີ່ຖືກໄຟໄໝ້ “ພວກເຮົາຄາດການວ່າໃນພື້ນທີ່ 3 ລ້ານເຮັກຕາ ຂອງລັດນິວເຊົາເວດ ພຽງແຫ່ງດຽວທີ່ຖືກໄຟເຜົ່າເມື່ອ 10 ວັນກ່ອນ ອາດຈະມີສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ ຈຳນວນ 480 ລ້ານໂຕ, ນົກ ແລະ ສັດເລືອນຄານໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄຟໄໝ້ ແນ່ນອນວ່າສັດສ່ວນໃຫຍ່ຄື: ຈິງໂຈ້ ຫຼື ນົກອີມູ”

ສາດສະດາຈານ ຄຣິດໂຕເຟີ ດິກແມນ ກ່າວວ່າ: ສັດປ່າໃນພື້ນທີ່ພະຍາຍາມຫຼົບໜີຈາກໄຟທີ່ໄໝ້ທີ່ຮ້າຍແຮງໂດຍຫາທີ່ລີ່ຢູ່ໃຕ້ໂງ່ນຫິນຂະໜານນ້ອຍ ແລະ ພື້ນທີ່ທີ່ໄຟໄໝ້ຮ້າຍແຮງຈະນຳໄປສູ່ການຂາດອາຫານ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງສັດປ່າ ລວມທັງອາດນຳໄປສູ່ການຫາທີ່ເພີ່ມຫຼາຍຂຶ້ນ “ໂຄອາລ່າ ຊຶ່ງຖືກຄຸກຄາມຈາກໄຟປ່າ ຕ້ອງສູນເສຍແຫລ່ງທີ່ຢູ່ອາໄສ ໂດຍຄາດວ່າມີໂຄອາລ່າ ເກືອບ 8.000 ໂຕ ຫຼື ປະມານຫນຶ່ງໃນສາມຂອງປະຊາກອນທັງຫົມດໃນແຫລ່ງທີ່ຢູ່ອາໄສຫຼັກຕາຍຈາກໄຟປ່າໃນຄັ້ງນີ້.

ຂະນະທີ່ລັດມົນຕີສິ່ງແວດລ້ອມຂອງອົດສຕຣາລີ ລະບຸວ່າ: ທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງໂຄອາລ່າ ຖືກທຳລາຍໄປຫຼາຍເຖິງ 30% ໂດຍເຈົ້າຫນ້າທີ່ຈະສຳຫຼວດຄວາມເສຍຫາຍ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຂໍ້ມູນທີ່ລະອຽດຫຼາຍຂຶ້ນຫລັງຈາກໄຟດັບ ໃນຂະນະດຽວກັນໂຮງໝໍສັດຫລາຍແຫ່ງໃນອົດສະຕຣາລີ ຍັງຄົງໃຫ້ການຣັກສາສັດໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ເພື່ອບັນເທົ່າຄວາມເຈັບປວດຈາກບາດແຜໄຟໄໝ້ ແລະ ດູແລສັດປ່າເຫຼົ່ານັ້ນໃຫ້ກັບມາມີສຸຂະພາບດີ. ສ່ວນສັດທີ່ຍັງລອດຊີວິດ ຈະມີບັນຫາໃນການຫາອາຫານ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສທ່າມກາງແປວໄຟທີ່ກຳລັງລຸກລາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ທັງນີ້ດ ໄຟປ່າທີ່ເກີດຂຶ້ນທົ່ວປະເທດອົດສະຕຣາລີ ກຳລັງສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ຂ້າຊີວິດສັດປ່າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແປວໄຟຂະໜາດໃຫຍ່ໄດ້ທຳລາຍບ້ານເຮືອນຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຜູ້ຄົນຫລາຍພັນຄົນທີ່ຕ້ອງອົບພະຍົກ. ປັດຈຸບັນມີພື້ນທີ່ຖືກໄຟປ່າເຜົາໄໝ້ແລ້ວປະມານ 12.35 ລ້ານເອເຄີ.