ພົບຢູ່ລາວ! ຮ່ອງຮອຍລູກອຸກາບາດເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກ

657

ນັກວິໄຈ ປະກາດ ການຄົ້ນພົບ ຂຸມອຸກາບາດ (Crater) ທີ່ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກຢູ່ເຂດພູພຽງບໍລະເວນ ທາງພາກກາງ ຂອງ ສປປ ລາວ ອາຍຸ ຍາວນານເຖິງ 790,000 ປີ ໂດຍໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ເຖິງແມ່ນວ່າ ໄດ້ມີຫຼັກຖານຫຼາຍອັນ ບົ່ງບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ລູກອຸກາບາດ ແມ່ນຕົກມາຢູ່ໃນເຂດພື້ນທີ່ ຂອງສາມປະເທດ ອິນໂດຈີນ ແຕ່ກໍ່ຍັງບໍ່ທັນຫາຂໍ້ສະຫລຸບໄດ້ວ່າມັນຢູ່ໃສແທ້.

ພາບປະກອບຂ່າວ

ທີມນັກວິທະຍາສາດໂລກ ໄດ້ຄົ້ນພົບຂຸມອຸກາບາດ ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ຈາກກ້ອນຫີນ ທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນ ປະເພດ meteorite ທີ່ຕົກລົງມາ ສູ່ໂລກມະນຸດ. ອີງຕາມການລາຍງານ ໃນວາລະສານ PNAS, ຮ່ອງຮອຍຂອງຜົນກະທົບ ຂອງລູກອຸກາບາດ ທີ່ມີຕໍ່ໂລກ ມະນຸດ ໃນຄັ້ງນັ້ນ ແມ່ນມີຢູ່ທີ່ ປະມານ 1 ໃນ 10 ສ່ວນຂອງຜິວໂລກ.

ເປັນພຽງພາບປະກອບ

ຫຼາຍຄົນ ອາດມີຄໍາຖາມສົງໃສວ່າ ເປັນຫຍັງ ນັກວິທະຍາສາດ ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດຄົ້ນພົບເຫັນ ລູກອຸກາບາດຂະໜາດໃຫຍ່ ທີ່ມີຄວາມກ້ວາງປະມານ 13 ກິໂລແມັດ ແລະ ຄວາມຍາວ ເຖິງ 17 ກິໂລແມັດນີ້ມາກ່ອນ. ຄໍາຕອບກໍ່ແມ່ນ ກໍ່ຍ້ອນວ່າ ລູກອຸກາບາດໃຫຍ່ນີ້ ຖືກຝັງໂຕລົງໄປໃນລາວາ ຂອງພູເຂົາໄຟ ນັ້ນເອງ.

ເຂດທີ່ຄົ້ນພົບເຫັນ ແມ່ນຢູ່ເຂດ ເມືອງນອງ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ
ຄໍາຖາມຕໍ່ໄປກໍ່ຄືວ່າ ນັກວິທະຍາສາດ ຄົ້ນພົບເຫັນລູກອຸກາບາດໄດ້ດ້ວຍວິທີໃດ ? ຄໍາຕອບກໍ່ແມ່ນ ຄົ້ນພົບເຫັນ ໂດຍການ ສໍາຫຼວດທາງດ້ານທໍລະນີສາດ, ຈັບແຮງດຶງດູດຂອງໂລກ ທີ່ມີໃນບໍລິເວນນັ້ນ, ການວິເຄາະທາງດ້ານເຄມີແຮ່ທາດ ແລະ ອື່ນໆ. ການຄົ້ນພົບໃນເທື່ອນີ້ ໄດ້ຖືກຕີພິມລົງໃນວາລະສານ ຊື່ດັງຂອງໂລກ PNAS ໃນເດືອນຕຸລາ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ.

ທີ່ມາ: Lao Youth Radio FM90.0 Mhz