ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຂ້າມຜ່ານສູ່ມາດຕະຖານສາກົນ IFRS ສຳລັບຂະແໜງການຫຼັກຊັບ

542

ກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຄັ້ງທີ IV ປະຈໍາປີ 2019 ໄດ້ສໍາເລັດໃນວັນທີ 24 ທັນວາ 2019 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ; ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ, ປະທານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ; ພ້ອມນີ້ ກໍ່ມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຮອງປະທານ-ບັນດາຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ເປີດຂຶ້ນໃນທ່າມກາງຜົນສຳເລັດຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 8 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ແລະ ເປັນການຈັດຕັງປະຕິບັດແຜນການເງິນ-ເງິນຕາໄລຍະທ້າຍຂອງປີ 2019; ພ້ອມນີ້, ໄດ້ຕິດພັນກັບວຽກງານການທະນາ ຄານທີ່ພວມຂຸ້ນຂ້ຽວແກ້ໄຂບັນຫາທາງດ້ານເງິນຕາ-ການເງິນ; ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄ່າຂອງສະກຸນເງິນກີບ ມີການປັບຕົວທີ່ດີຂຶ້ນ; ສໍາລັບຂົງເຂດວຽກງານຕະຫຼາດທຶນກໍ່ສຸມໃສ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ແຕ່ເນື່ອງຈາກວ່າມີຫຼາຍເງື່ອນໄຂບໍ່ທັນເອື້ອອຳນວຍແທ້ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ບາງວຽກງານ ຍັງບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ ໂດຍສະເພາະຜົນການດຳເນີນງານຂອງບາງບໍລິສັດ ຍັງເຮັດບໍ່ທັນໄດ້ດີ; ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຂອງບາງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ ຍັງຊັກຊ້າ ສົ່ງຜົນໃຫ້ພາບລວມການຊື້-ຂາຍ ແລະ ລາຄາຮຸ້ນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວບໍ່ບັນລຸຜົນຕາມແຜນ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງ ແລະ ປຶກສາຫາລືບາງໜ້າວຽກທີ່ສຳຄັນໂດຍສະເພາະໄດ້ລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຄັ້ງທີ III ປີ 2019 ຜ່ານມາທີ່ໄດ້ມີການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນນີ້ມີອັນພົ້ນເດັ່ນຫຼາຍດ້ານເປັນຕົ້ນໄດ້ສຳເລັດການຮັບຮອງນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍ 2 ສະບັບ, ໄດ້ອະນຸຍາດທາງດ້ານຫຼັກການ ໃຫ້ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ ຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບອອກໃບສະແດງສິດໃນການຝາກຫຼັກຊັບຕ່າງປະເທດ (DR) ຢູ່ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບຕ່າງປະເທດ;

ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າໃນການປັບປຸງສັນຍາສໍາປະທານ ແລະ ສັນຍາຮ່ວມທຶນຂອງບໍລິສັດ 1 ແຫ່ງ; ລາຍງານກ່ຽວກັບບັນຫາ ແລະ ສະເໜີວິທີແກ້ໄຂດ້ານການເງິນຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນ 1 ແຫ່ງ; ໂຈະການຊື້ – ຂາຍຮຸ້ນຂອງບໍລິສັດ 1 ແຫ່ງໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ; ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າໃນການສະໜັບສະໜູນການຂ້າມຜ່ານສູ່ມາດຕະຖານສາກົນດ້ານການລາຍງານການເງິນ(IFRS) ສຳລັບຂະແໜງການຫຼັກຊັບ; ລາຍງານສະພາບການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ; ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ບັນດາຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຍັງໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະກອບຄໍາເຫັນຫຼາຍພໍສົມຄວນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແຜນດໍາເນີນງານໃນຕໍ່ໜ້າ ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດດີຂຶ້ນກ່ວາເກົ່າ.

ໃນໂອກາດດຽວກັນ; ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ປະທານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ສືບຕໍ່ເອົາໃຈ ໃສ່ພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນລາວໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະມີມາດຕະຖານສາກົນເທື່ອລະກ້າວ; ພ້ອມທັງມອບໃຫ້ທ່ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ຮອງປະທານ – ຜູ້ປະຈໍາການ ຄຄຊ ເປັນຜູ້ຊີ້ນໍາໂດຍກົງ ແລະ ໃຫ້ສໍານັກງານ ຄຄຊ ທີ່ເປັນກົງຈັກຊ່ວຍວຽກຂອງ ຄຄຊ ໃນການພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນ ຈົ່ງຮີບຮ້ອນປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງ ການຕ່າງໆເຊີດຊູຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ແລະ ສຸມທຸກສະຕິປັນຍາເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜົນຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ໃຫ້ແທດ ເໝາະກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິພາບສູງ ບົນພື້ນຖານເພື່ອຜົນປະໂຫຍດລວມຂອງຊາດ.