ລູກສາວຂອງ Paul Walker ນັກສະແດງໜັງ Fast and Furious ຈະມາສ້າງໂຮງຮຽນໃຫ້ເດັກເຂດຊົນນະບົດໃນລາວ

632

ລູກສາວ ຂອງ Paul Walker ນັກສະແດງໜັງ Fast and Furious ອາຍຸ 21 ປີ ປະກາດແຈ້ງເຈດຈໍານົງ ສ້າງຕັ້ງໂຮງຮຽນ ໃນເຂດທຸລະກັນດານ ຂອງ ສປປ ລາວ.

ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍ ໄດ້ເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ ຕາມເຈດຈໍານົງຂອງພໍ່ລາວ ທີ່ໄດ້ລ່ວງລັບໄປແລ້ວ ຜ່ານອົງການການກຸສົນ Pencils of Promise ໂດຍໃນປະຈຸບັນ ນາງ ມີໂດ ວອລເກີ້ ປະກາດແຈ້ງການຊ່ວຍເຫຼືອສ້າງໂຮງຮຽນ ໃນ 3 ປະເທດຄື: ລາວ, ການ້າ ແລະ ກົວເຕມາລາ.

ຊົມເຊີຍ ຄົນໃຈງາມ

Source: MGR Online